Quyết định số: 7431-QĐ/HVCTQG về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019

  15:46 10/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 984

  Tác giả: Vụ các trường chính trị

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội