Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

  13:26 24/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1559

  Chiều ngày 24/1/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí thường trực Đảng ủy Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện, Trưởng ban Nữ công Học viện, các đồng chí trong Ban Thanh tra Nhân dân Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trung tâm Học viện và gần 200 đại biểu được bầu từ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ sở. Về phía Công đoàn viên chức Việt Nam có đồng chí Trần Kim Anh, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam.

  Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đồng chí Nguyễn Mậu Tuân, Trưởng ban Ban Thanh tra Nhân dân; đồng chí Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường Chính trị.

                                       PGS,TS Nguyễn Duy Bắc báo cáo tại Hội nghị

  Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ năm 2018 và phương phướng, nhiệm vụ năm 2019, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện nêu khái quát kết quả các mặt công tác trong năm 2018, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện và sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, công chức, viên chức, về cơ bản Học viện đã hoàn thành các mục tiêu mà Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 đề ra, tạo nên mối quan hệ nội bộ tốt, đồng thuận từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và từng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện. Từ đó, mỗi cá nhân ở mỗi vị trí công tác đều có ý thức phát huy trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Học viện. Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện dân chủ của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đôi lúc chưa được sát sao, thiếu chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, chế độ thông tin báo cáo thực hiện chưa đúng quy định; công tác phối hợp thực hiện quy chế dân chủ của một số đơn vị chưa chủ động, đồng bộ, chặt chẽ; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo còn khó khăn. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ quan chưa được rõ nét; chưa có những chỉ đạo, nghị quyết riêng về việc thực hiện dân chủ ở cơ quan.

  Phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục những tồn tại nêu trên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đề ra phương hướng năm 2019. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm: (i) Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hiệu quả” của Học viện; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019); (ii) Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ cơ quan; (iii) Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nahf nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục quán triệt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, gắn việc xây dựng và thực hiện dân chủ với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; (iv) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban Giám đốc, thủ trưởng và cấp ủy các đơn vị; (v) Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; (vi) Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ quan; (vii) Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

  Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính – tài sản năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2020; Tổng hợp ý kiến góp ý và đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 các đơn vị và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020, thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

                               GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Học viện đánh giá cao những thành tích mà Học viện đạt được trong năm 2018 và trân trọng biểu dương những đóng góp, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đối với Học viện, góp phần tạo ra những chuyển biến nhất định trong năm qua. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2019 là năm quan trọng đối với Học viện, hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1949-2019), vì vậy, những kết quả đạt được trong năm 2018 là nền tảng cần thiết để tạo những động lực phát triển mới trong chiến lược phát triển Học viện tầm nhìn 2030 hướng đến 2035. Đồng chí mong muốn các tổ chức đảng, đoàn thể, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Học viện cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dân chủ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cán bộ, công chức, viên chức trường Đảng mang tên Bác.

  Hội nghị kết thúc trong tinh thần phấn khởi, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện.

                                                                 Toàn cảnh Hội nghị

  Tác giả: Tin, ảnh: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội