Cụm thi đua số 10 tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019

  07:52 08/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 992

  Sau khi thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2019, các trường trong Cụm thi đua số 10 đã thông qua và tổ chức ký giao ước thi đua.

  Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG ngày 30/01/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019, vừa qua, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương, Cụm thi đua số 10 gồm 10 trường cán bộ của các bộ, ngành đoàn thể Trung ương (Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển Nông thôn I, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển Nông thôn II, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Học viện Tư pháp) đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019.

                                                                  Toàn cảnh Hội nghị

  Chủ trì Hội nghị có TS Nguyễn Thiện Nam, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10. Dự với Hội nghị có TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh; các đồng chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của 09 trường và Học viện trong Cụm thi đua số 10. 

  Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cụm thi đua số 10, đề nghị các trường nhanh chóng triển khai, phổ biến các nội dung giao ước thi đua đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình, bảo đảm phong trào thi đua thực sự thiết thực, thực sự lan tỏa và thực sự tạo động lực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi trường.

  Hội nghị đã thảo luận và thông qua Kế hoạch hoạt động Cụm thi đua số 10 năm 2019. Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí với  mục đích, yêu cầu, nội dung phát động thi đua, tập trung thảo luận sôi nổi về phương hướng tổ chức phong trào thi đua của Cụm thi đua số 10 trong năm 2019 để hướng tới chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó thống nhất tổ chức 02 hoạt động quan trọng của Cụm trong năm 2019: Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của các trường và học viện trong Cụm, tọa đàm khoa học về đổi mới quản lý đào tạo, bồi dưỡng ở các trường bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  Sau khi thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2019, các trường trong Cụm thi đua số 10 đã thông qua và tổ chức ký giao ước thi đua./.

  Tác giả: Tin: Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị; Ảnh: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội