Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành kinh tế phát triển và quản lý kinh tế.

  15:02 22/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 644

  Chiều ngày 22/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành kinh tế phát triển và quản lý kinh tế. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo lớp học.

                                       PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu khai giảng lớp học

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy đối với đội ngũ giảng viên chuyên ngành kinh tế trong hệ thống Học viện và tại các trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành kinh tế phát triển và quản lý kinh tế. Lớp học diễn ra từ ngày 22/4 đến hết ngày 28/4.

  Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Việt Thảo, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên luôn là một trong những trọng tâm công tác của Học viện, đặc biệt trong tình hình Học viện đang tiến hành đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đội ngũ giảng viên với tư cách là những người xây dựng và triển khai nội dung chương trình phải là những người đầu tiên được quan tâm, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ.

  Đồng chí cho biết, tại Học viện, các nội dung bồi dưỡng luôn được đổi mới, không để trùng lặp qua các năm, điều này vừa đảm bảo yêu cầu chuyên môn học thuật vừa đúng với tinh thần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh lãnh đạo, quản lý trong toàn đảng. Tinh thần ấy cũng đã được Học viện quán triệt trong xây dựng chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên.

  Kết thúc phát biểu, đồng chí nhắc nhở các giảng viên về dự học cần nghiêm túc trong học tập để vừa đạt được chất lượng cao trong học thuật, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật./.

                                            Các đại biểu và học viên dự lễ

  Tác giả: Tin, ảnh: Đỗ Dung & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội