Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Học viện

  14:43 26/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4108

  Sáng ngày 26/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Thường trực Đảng ủy Học viện, lãnh đạo các vụ chức năng, viện chuyên ngành, Thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện. Tại các đầu cầu trực tuyến có Ban Giám đốc và lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc.

                                                        Các đại biểu tham dự Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: năm 2019 là năm Học viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. 6 tháng đầu năm 2019 cũng là thời gian tích cực chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống xây dựng và phát triển Học viện.

  Điểm lại tình hình 6 tháng đầu năm, Giám đốc Học viện đã đánh giá tổng quan các mặt công tác của Học viện, đặc biệt nhấn mạnh đến các thành tựu nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cụ thể: công tác đào tạo, bồi dưỡng (từ nội dung chương trình, tổ chức học, tổ chức thi, giáo án, v.v..) dần đi vào nền nếp; chương trình, giáo trình, bài giảng được xây dựng, hoàn thiện, bám sát yêu cầu thực tiễn. Các lớp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược được triển khai đồng bộ, thống nhất. Đã có sự phối hợp, phân cấp rõ ràng giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các Học viện trực thuộc. Kỷ cương, kỷ luật học đường tiếp tục được thực hiện tốt.

  Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2019, Học viện đã triển khai các nhiệm vụ rõ nét một trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học chính trị, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định đường lối, chiến lược của Trung ương Đảng, cụ thể là đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Những đóng góp của Học viện được đánh giá là chất lượng, sát thực, thể hiện trách nhiệm và khẳng định vị thế là trung tâm tri thức khoa học hàng đầu của cả nước.

  Học viện đã triển khai đồng bộ các chương trình nghiên cứu, xây dựng 10 đề tài lớn về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống các quan điểm sai trái. Các nghiên cứu vừa khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng vừa trực tiếp bác bỏ các quan điểm sai trái. Các bài viết khoa học có chất lượng, có căn cứ, có sức thuyết phục cao cũng đồng thời phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy.

  Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, 6 tháng đầu năm 2019, Học viện đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có hợp tác với Ủy ban Nhân quyền của Australia về chia sẻ tri thức, kinh nghiệm trong triển khai Đề án Đưa giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện cũng đã ký kết hợp tác với các đối tác trên nhiều phương diện từ đào tạo cán bộ cao cấp, nghiên cứu khoa học, xây dựng trung tâm chia sẻ tri thức toàn cầu và hướng tới xây dựng diễn đàn đối thoại chính sách…., phục vụ hữu hiệu cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

                       GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Trong 6 tháng cuối năm 2019, Học viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác với mục tiêu Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả. Báo cáo sơ kết tại Hội nghị đã đưa ra 12 phương hướng và 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức - cán bộ và các mặt công tác khác.

  Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phân tích, làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cho 6 tháng cuối năm./.

  Tác giả: Đỗ Dung & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội