Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

  10:35 29/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3363

  Ngày 28/6, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

  Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Hiệu trưởng Trường Chính trị các tỉnh, thành phố; Trường Bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương. 

  Đào tạo cao cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Mục tiêu của đào tạo cao cấp lý luận chính trị là củng cố bản lĩnh chính trị; Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược; tư duy, phương pháp tiếp cận và năng lực vận dụng thực tiễn; trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; phương pháp luận khoa học... cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp/tổng công ty nhà nước. 

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Học viện đã chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo phương châm cơ bản, hệ thống, cập nhật, hiện đại và thực tiễn, đảm bảo được các yêu cầu nội hàm về tư tưởng, kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng.

                                        GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị

  Nội dung chương trình đào tạo đã cập nhật các quan điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII; đưa vào trong chương trình, giáo trình, giáo án “hơi thở của cuộc sống” đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý. Công tác quản lý học viên tiếp tục được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật học đường đã đi vào nền nếp. Phương pháp giảng dạy tích cực được được áp dụng trong toàn hệ thống, góp phần thúc đẩy quá trình tự học tập, tự nghiên cứu của học viên, tăng cường tính tương tác giữa giảng viên và học viên trong quá trình nghiên cứu (theo yêu cầu là 1/3 thời lượng chương trình).

  Với tinh thần đổi mới toàn diện công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị phù hợp với yêu cầu, bối cảnh phát triển mới của đất nước, tại Hội nghị lần này, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn nhận thức đúng đắn về mục tiêu, yêu cầu của công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị; việc đổi mới khung chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xuất phát từ thực tiễn, bám sát hơi thở của cuộc sống; việc đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

                                                                     Toàn cảnh Hội nghị

  Về công tác lập kế hoạch và tuyển sinh, mở lớp, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hội nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh tiêu chuẩn đối tượng tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị. Theo đồng chí, vấn đề này cần được thảo luận kỹ lưỡng để có đề xuất, kiến nghị phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Bộ Chính trị về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… “Những nội dung quan trọng trên cần được Hội nghị trao đổi thẳng thắn, cởi mở và có những đóng góp thiết thực nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đặt yêu cầu.

  Về phối hợp trong công tác quản lý và kiểm soát hệ thống, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong thực tế, công tác quản lý và kiểm soát hệ thống mới chỉ được thực hiện ở một số khâu nhất định trong quy trình tổ chức đào tạo như: Phân bổ chỉ tiêu và thẩm định kết quả tuyển sinh; thống nhất quản lý kế hoạch đào tạo; thực hiện quy trình thẩm định, cấp phát phôi bằng theo quy định… "Còn một số vấn đề cần phải được thảo luận, làm rõ như: việc sử dụng chung các nguồn lực trong tổ chức giảng dạy; việc tuyển sinh chung thống nhất một đầu mối; việc đánh giá rèn luyện, chuyên cần của học viên; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, kiểm tra, giám sát định kỳ; vấn đề quản lý hệ thống về nội dung chương trình; kế hoạch giảng dạy, học tập các hệ lớp, cho phép học viên học ghép, thi ghép và chuyển điểm môn học giữa các cơ sở đào tạo trong cùng hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh… Đặc biệt, trong thời gian tới, công tác kế hoạch và tuyển sinh cần chú trọng tăng tỷ lệ học viên học tập trung" - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu.

                                      Đại diện đến từ Bộ Quốc phòng tham luận tại Hội nghị

  Tại Hội nghị, các đại biểu  tập trung tham luận, đưa ra giải pháp về: Phối hợp trong công tác lập kế hoạch và tuyển sinh, mở lớp; phối hợp trong công tác quản lý và kiểm soát hệ thống; phối hợp trong công tác thắt chặt kỷ cương, kỷ luật học đường đối với các lớp đặt ngoài cơ sở đào tạo và ngoài hệ thống Học viện; phối hợp với các đơn vị được giao quyền đào tạo thí điểm cao cấp lý luận chính trị cho lực lượng trong ngành của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an…

  Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong giai đoạn 2014-2018, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị đã đạt được nhiều thành tựu rõ nét cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo tiền đề quan trọng cho công tác quy hoạch cán bộ hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Giai đoạn 2014-2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị cho 56.995 học viên. Trong đó, đào tạo tập trung là 14.243 học viên; không tập trung là 38.456 học viên; hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị là 4.296 học viên./.

  Tác giả: Bùi Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội