Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Học viện

  08:31 08/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4749

  Chiều 7/8/2019, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện. Dự buổi làm việc có các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương.

  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc

  Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tư tưởng, lý luận của Học viện từ năm 2016 đến nay cho thấy, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Đảng ủy đã ra 8 Nghị quyết liên quan trực tiếp tới công tác tư tưởng, lý luận. Các cán bộ, đảng viên luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa; kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan Trung ương, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các chương trình, đề án, hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp là cơ sở hình thành các báo cáo kiến nghị nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước v.v…

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thế lực thù địch; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống". Đồng chí nhấn mạnh với vai trò định hướng về tư tưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương luôn quan tâm tới công tác nghiên cứu, đào tạo lý luận chính trị của Học viện.

  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện khẳng định: Thời gian qua, Học viện và Ban Tuyên giáo Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Học viện đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp. Trọng tâm là đào tạo về cao cấp lý luận chính trị và đào tạo chức danh cho cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Học viện đã có sự đổi mới trong cách thức quản lý, đào tạo học viên theo nguyên tắc quản lý hệ thống từ trung tâm Học viện cho đến các Học viện trực thuộc. Nhờ vậy đã tạo ra những kết quả bước đầu trong công tác quản lý, đào tạo. 

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, nhiệm kỳ này, Học viện đã đưa các trường chính trị trở lại trong hệ thống giáo dục chính trị thống nhất từ cao cấp đến trung cấp lý luận chính trị và bước đầu triển khai thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy tại các trung tâm chính trị ở các địa phương, thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Đồng chí mong muốn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sớm cho ý kiến về việc thay thế Quyết định 185 về bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm để tạo sự đồng bộ trong quản lý hệ thống.

  Cùng với đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sớm có chỉ đạo thống nhất, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho các trường cao đẳng, đại học và các trường phổ thông. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm xem xét xây dựng quy chế phối hợp giữa Học viện và Ban Tuyên giáo Trung ương đối với các nhiệm vụ hợp tác, trong đó có việc tổ chức hội thảo, các lễ kỷ niệm năm sinh, năm mất các lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước…

  Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao với những nội dung thảo luận tại buổi làm việc, đồng thời nhấn mạnh, sự thống nhất trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan là rất quan trọng, cần thiết. Việc này không chỉ thúc đẩy hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng trong thời gian tới. Thời gian qua, hai cơ quan luôn gắn kết, chia sẻ, góp ý lẫn nhau trong phối hợp công việc và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tham mưu, định hướng về công tác lý luận chính trị đến năm 2030; công tác nghiên cứu về các lãnh tụ tiền bối của Đảng; công tác giáo dục lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên và trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, tiềm năng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên còn rất lớn, do đó, hai bên cần tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo lý luận chính trị; có hướng liên thông từ sơ cấp tới trung cấp và cao cấp, đồng thời, tính toán về nội dung chương trình học. Học viện đẩy mạnh nghiên cứu việc áp dụng thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước; đồng thời là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thế lực thù địch, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

                  Đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn công tác chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo Học viện

  Tác giả: Tin, ảnh: Đỗ Dung&Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội