Ban Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hành chính hậu cần tổng kết hoạt động phục vụ kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện

  11:42 29/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1690

  Ngày 27/9/2019, Ban Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hành chính hậu cần kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện (Ban Tuyên truyền) đã tổ chức họp nhằm tổng kết công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (tổ chức ngày 14/9/2019). PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tuyên truyền chủ trì buổi họp.

  Hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện được triển khai rộng khắp trên nhiều mặt công tác khác nhau, và chính thức được bắt đầu triển khai từ tháng 10 năm 2018. Ban Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hành chính hậu cần kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện được giao triển khai các nhiệm vụ: Biên soạn cuốn sách “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm xây dựng và phát triển”; Đăng tải các bài viết tuyên truyền trên các tạp chí, bản tin, Cổng thông tin điện tử của Học viện; Xây dựng bộ phim tài liệu về Truyền thống 70 năm Học viện; Tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn; Công tác triển lãm về thành tựu của Học viện trên các mặt công tác; Sản xuất quà tặng; Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, treo băng rôn khẩu hiệu phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm, v.v..                   

  Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và Kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm, Ban đã chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết và công tác hậu cần hiệu quả, thiết thực, qua đó tạo được phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện.

  Công tác tuyên truyền đã bảo đảm đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú... Việc điều phối các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết của cơ quan thường trực được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát; đã chuyển tải, định hướng kịp thời tinh thần chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tới các đơn vị, thành viên liên quan. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tham mưu những biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh kịp thời. Các thành viên giúp việc Ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đóng góp cho Ban những sáng kiến, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Tại hội nghị, các thành viên tiểu ban đã khẳng định những thành tựu trong công tác tuyên truyền; đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong công tác tuyên truyền, hành chính hậu cần, qua đó nhằm rút ra kinh nghiệm trong hoạt động này trong thời gian tới.

  Phát biểu tại hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tuyên truyền, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên/đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công của Lễ kỷ niệm. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Học viện tham mưu hình thức khen thưởng, động viên kịp thời tới các cá nhân, đơn vị có thành tích, đóng góp xuất sắc vào thành công chung của Lễ kỷ niệm./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội