Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

  11:28 01/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2698

  Chiều ngày 30/9, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2011-2020, định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh phúc

  Làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

  Tại buổi làm việc sau khi nghe các báo cáo về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020, định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2010 đến nay. Ý kiến các thành viên đoàn công tác đánh giá cao kết quả phát triển KT-XH của Vĩnh Phúc và cho rằng thời gian tới Vĩnh Phúc cần nghiên cứu đánh giá rõ bối cảnh tác động, để đưa ra định hướng, giải pháp phát triển; tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng theo chiều sâu; tạo sự liên kết giữa các loại hình doanh nghiệp; mối tương quan giữa nguồn lực bên ngoài và nguồn lực bên trong; giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, quan tâm đến vấn đề xã hội.

  Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Thời gian qua Vĩnh Phúc tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội dựa trên 3 trụ cột là: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; Quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và phương châm Đảng lãnh đạo tuyệt đối nhưng không làm thay; Nhà nước giữ vai trò quản lý, nhân dân làm chủ; lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm đề ra nghị quyết và tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt. Trong công tác cán bộ, Vĩnh Phúc luôn quan tâm khâu thẩm định đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bố trí cán bộ dựa trên năng lực cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Từ thực tiễn đổi mới phát triển của Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Trung ương nghiên cứu có cơ chế khuyến khích sự sáng tạo; tháo gỡ khó khăn, nút thắt thúc đẩy phát triển.

  Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm giúp Vĩnh Phúc phát triển hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

  Đánh giá cao kết quả Vĩnh Phúc đạt được, đặc biệt là trong phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, dịch vụ, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng mục tiêu, lộ trình cụ thể, huy động tốt các nguồn lực cho sự phát triển.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng sự phát triển của Vĩnh Phúc là thực tiễn sinh động để đoàn công tác kiến nghị Trung ương nghiên cứu chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã làm việc với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình hoạt động của trường. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác làm việc với  Trường Chính trị Tỉnh Vĩnh phúc

  Đánh giá cao kết quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khóa học, gắn lý luận với thực tiễn; đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng; thực hiện các biện pháp quản lý học viên hiệu quả, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. Mỗi cán bộ, giảng viên cần tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực nghiên cứu khoa học, dành thời gian cho nghiên cứu thực tế. Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục nỗ lực về mọi mặt, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc thành Trường Chính trị kiểu mẫu./.

  -----------------

  (*): Tiêu đề tin do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đặt

  Tác giả: BBT dẫn nguồn www.vinhphuctv.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội