Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

  15:30 18/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3214

  Sáng ngày 18/11/2019, tại Hà Nội, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

  Dự và chỉ đạo buổi Lễ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi Lễ có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Vũ Đình Hòe, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Bộ Quốc Phòng; các nhà khoa học, khách mời trong và ngoài Học viện.

  Về phía Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, dự buổi Lễ có PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng; các đồng chí Phó Viện trưởng: TS Phạm Thị Hoàng Hà và TS Nguyễn Thị Hà; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ và giảng viên của Viện qua các thời kỳ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

  Báo cáo về chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tại buổi Lễ, PGS,TS Hồ Trọng Hoài cho biết, tiền thân của Viện là Khoa Chủ nghĩa cộng sản khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 9/1964. Qua 55 năm nỗ lực, phấn đấu dưới ngọn cờ của Đảng, được lãnh đạo Học viện trực tiếp chỉ đạo, các thế hệ cán bộ Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và từng bước trưởng thành, góp phần xứng đáng vào truyền thống vinh quang 70 năm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Trong 55 năm qua, Viện đã tham gia đào tạo hàng vạn cán bộ ở tất cả các hệ lớp, bao gồm: hơn 100 lớp cử nhân chính trị (lớp B hệ tập trung) và cử nhân chuyên ngành; gần 200 lớp cao cấp lý luận chính trị (các lớp A hệ tập trung) và trên 200 lớp hệ không tập trung. Trước năm 1990, Viện tham gia đào tạo tổng cộng 6 khóa chuyên tu với hơn 200 học viên và 2 khóa nghiên cứu sinh với 52 học viên. Từ năm 1990 đến nay, Viện đã đào tạo 25 khóa học viên cao học với trên 200 học viên và 34 khóa nghiên cứu sinh với số lượng gần 150 học viên. Những năm gần đây, nhiều cán bộ của Viện đã tham gia giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng cho các đồng chí dự nguồn chiến lược của Trung ương và địa phương. Ngoài ra, Viện còn tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đảng bạn, nước bạn, nhất là cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở tất cả các hệ lớp.

  PGS,TS Hồ Trọng Hoài khẳng định, với trách nhiệm là một đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học của cả nước, qua các giai đoạn phát triển, công tác nghiên cứu khoa học luôn được Viện coi trọng trên cả hai hướng: nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. 55 năm qua, các cán bộ khoa học của Viện đã chủ trì, nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa học; tham gia, phối hợp với các đơn vị khoa học khác nghiên cứu rất nhiều đề tài khoa học các cấp. Nhiều đề tài được nghiệm thu, đánh giá xuất sắc, được xã hội hóa hoặc được sử dụng phục vụ công tác giảng dạy, tư vấn chính sách, góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc bổ sung đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tiêu biểu như trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, công trình nghiên cứu “Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quan điểm của Đảng" được xem như một trong các luận cứ để Đảng ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã năm 1998; Đề tài cấp Nhà nước "Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã phục vụ trực tiếp cho việc soạn thảo "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)" của Đảng….

  PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học báo cáo tại buổi Lễ

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp xuất sắc của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học qua các thời kỳ; và tin tưởng rằng, Viện sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống tốt đẹp đó, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn vào sự phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng và của đất nước nói chung.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học trong chặng đường xây dựng và phát triển 55 năm qua đã có những đóng góp xứng đáng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Là một trong những đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đã có nhiều công trình nghiên cứu lớn, không chỉ làm phong phú, sâu sắc nội dung bài giảng mà còn cung cấp nhiều luận cứ cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Trân trọng và đánh giá cao những thành tích của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đạt được, tuy nhiên theo đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong giai đoạn mới, trước yêu cầu phát triển và đổi mới toàn diện của Học viện trong toàn hệ thống, tập thể lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, học viên của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học cần nỗ lực hơn nữa để từng bước khắc phục những hạn chế bất cập nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của Viện.

  Để Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tiếp tục phát huy truyền thống, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên của Viện, đặc biệt là ban lãnh đạo của Viện cần chú ý các nội dung sau: Thứ nhất là về chương trình, nội dung giảng dạy phải vững vàng trên nền tảng của Đảng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chương trình, bài giảng phải bám sát vào chủ trương đổi mới toàn diện trong công tác dạy và học của Học viện, phải đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, tính thưc tiễn và tính hiện đại; phù hợp với từng chức danh, từng hệ lớp, do đó, từ khung chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và mọi khâu trong quy trình đào tạo phải đảm bảo kỷ cương, kỷ luật. Thứ hai là cần phát huy vai trò của một viện khoa học chuyên ngành rất đặc thù, vì vậy, cần tăng cường công tác nghiên cứu và chú trọng chất lượng nghiên cứu để có nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh phản biện các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời phải nâng cao hơn nữa chất lượng tạp chí chuyên ngành của Viện, đưa tạp chí trở thành diễn đàn khoa học uy tín, địa chỉ tin cậy của giới khoa học trong và ngoài học viện về chủ nghĩa xã hội. Thứ ba là cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nhất là quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, tin tưởng đồng hành và hỗ trợ đội ngũ cán bộ trẻ.

  Với những nỗ lực to lớn qua 55 năm xây dựng và phát triển, các đóng góp to lớn của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đã được các cấp lãnh đạo Học viện ghi nhận, đánh giá cao, được các đơn vị bạn, các đối tác tin cậy, hợp tác. Viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba); Huân chương Độc lập (hạng Nhì, hạng Ba); 3 bằng khen, 3 cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen, danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc của giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn Học viện. Nhiều cán bộ của Viện được vinh danh Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, được trao tặng giấy khen, kỷ niệm chương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước Lào…

  Đáng chú ý, trong dịp này, để tôn vinh và ghi nhận những thành tích và đóng góp của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tham vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Viện đã được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội