Viện Văn hóa và Phát triển kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  08:49 19/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3831

  Chiều 18/11, Viện Văn hóa và Phát triển long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập (1984-2019) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Viện 

  Dự và chỉ đạo buổi Lễ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi Lễ có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các vụ chức năng, các viện chuyên ngành tại Trung tâm Học viện; các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các thế hệ học viên cao học, nghiên cứu sinh đã và đang học tập tại Viện Văn hóa và Phát triển. Dự lễ, có đại diện lãnh đạo các đơn vị, đối tác hợp tác của Viện Văn hóa và Phát triển.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

  Viện Văn hóa và Phát triển tiền thân là Tổ bộ môn Văn hóa Xã hội chủ nghĩa, trực thuộc Khoa Triết học, Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Năm 1984, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc đã ký Quyết định số 178/QĐ chuyển Tổ bộ môn Văn hóa Xã hội chủ nghĩa thuộc Khoa Triết học sang trực thuộc Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1989, Tổ bộ môn trở thành Khoa Văn hóa Xã hội chủ nghĩa, năm 2005 chuyển thành Viện Văn hóa và Phát triển trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Qua 35 năm phấn đấu và trưởng thành, Viện đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp ở các ngành, các địa phương và trực tiếp đào tạo sau đại học ở hai chuyên ngành Mỹ học và Văn hóa học. Các học viên của Viện, sau khi tốt nghiệp đều phát huy tốt vai trò trên các cương vị công tác, nhiều người trở thành lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và đang trực tiếp tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa trên mọi miền Tổ quốc.

  Xác định công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, toàn bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Viện đều ý thức sâu sắc rằng để giảng dạy tốt phải nghiên cứu khoa học tốt và để nghiên cứu tốt phải gắn với công tác đào tạo và tham gia hoạt động thực tiễn. Các công trình, đề tài nghiên cứu do Viện thực hiện đã góp phần phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên lĩnh vực văn hóa; khẳng định uy tín và ghi nhận những đóng góp đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học của Viện.                  

  Ghi nhận những đóng góp của Viện trong 35 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Viện nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (1999), Huân chương Lao động hạng Hai (2004), Huân chương Lao động hạng Nhất (2009), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2014).

     GS,NGND Trần Văn Bính chia sẻ cảm nghĩ tại Lễ kỷ niệm

  Chia sẻ cảm xúc tại Lễ kỷ niệm, GS,NGND Trần Văn Bính chúc mừng những thành tựu Viện đã đạt được trong suốt 35 xây dựng và phát triển. Những phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng chính là chứng minh và là nguồn động viên, cổ vũ lớn nhất đối với sự phát triển của Viện. GS,NGND Trần Văn Bính mong muốn, trong thời gian tới, Viện sẽ tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy, để có những tham vấn sát hợp, hiệu quả, tham gia đấu tranh phản biện các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác và phát huy tốt hơn nữa trí tuệ của nhân loại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ.

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Viện Văn hóa và Phát triển đạt được. Những thành tựu đó đã khẳng định vị trí, dấu ấn ngày càng quan trọng của Viện Văn hóa và Phát triển trong thành tựu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.

  Nhắc lại nội hàm luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, trước những biến động nhanh chóng của tình hình trong nước và quốc tế, Viện cần có kế hoạch cụ thể triển khai QĐ số 6579/QĐ-HVCTQG về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị; xác định rõ đặc thù của đơn vị trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của đơn vị sát hợp với chủ trương đổi mới toàn diện trong công tác dạy và học của Học viện, đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, nhất là sự tương tác giữa người dạy và người học. Kiên quyết loại bỏ những bài giảng kém chất lượng.

  Trong nghiên cứu khoa học, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu đơn vị cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đi sâu nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển di sản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt, cần làm rõ nội hàm về phát triển con người, phát huy giá trị văn hóa, niềm tự hào, khát vọng Việt Nam. 

  Song song với quá trình tham góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cũng yêu cầu, tập thể cán bộ, giảng viên Viện chuẩn bị xây dựng dự thảo giáo trình, để ngay sau Đại hội XIII của Đảng, kịp thời đưa giáo trình mới vào thực tiễn giảng dạy, đảm bảo tính cập nhật, hiện đại. Để thực hiện được các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Viện cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ.

  Tại buổi lễ, để tôn vinh và ghi nhận những thành tích và đóng góp của Viện đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, Viện đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  Viện Văn hóa và Phát triển kỷ niệm 35 năm thành lập

  Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể đơn vị

  Tác giả: BBT& Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội