Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

  10:40 20/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3339

  Sáng 20-11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương dự và chủ trì buổi lễ. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương.

  Về phía Học viện, dự lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thường trực Đảng ủy Học viện; các nhà giáo lão thành, các thế hệ giảng viên và đại diện các học viên đang học tập tại Học viện.

  Các đại biểu làm lễ dâng hoa trước tượng Bác

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm

  Chúc mừng các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức và học viên của Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, ngày 20-11 hằng năm đã trở thành ngày hội của dân tộc nhằm tôn vinh các nhà giáo. Đây cũng là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với những người làm công tác giáo dục. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng với đội ngũ trí thức của cả nước, lớp lớp các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, chứng tỏ những phẩm chất và năng lực của người trí thức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  "Từ mái trường này, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín và nắm giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Những cống hiến, đóng góp to lớn của lớp lớp giảng viên Học viện đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và luôn luôn được các thế hệ học viên ghi nhớ”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.  

  Nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu cần tiếp tục đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, lấy giảng viên và học viên làm trung tâm; thiết thực, sát hợp hơn với từng nhóm đối tượng, chức danh lãnh đạo, quản lý. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đội ngũ các nhà giáo của Học viện tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; chú trọng đầu tư để có các bài giảng sinh động, sâu sắc, lôi cuốn người học; gắn chặt với thực tiễn cuộc sống; cập nhật các chủ trương đường lối của Đảng; tránh máy móc, giáo điều song phải hết sức kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng; giúp học viên hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn và củng cố niềm tin vững chắc vào lý tưởng, mục tiêu và đường lối mà Đảng và nhân dân lựa chọn.

  Trong công tác khoa học, thực hiện nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên các hướng: (i) đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; (ii) nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng và tư vấn chính sách cho Nhà nước; (iii) nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị…

  Nhấn mạnh trong quá trình đổi mới, phát triển của Học viện, nhân tố đóng vai trò quyết định là đội ngũ các nhà giáo, các nhà khoa học tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, từ thế hệ nhà giáo lão thành, giảng viên đương nhiệm đến các thế hệ giảng viên trẻ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, truyền thống tốt đẹp của Học viện luôn được gìn giữ và ngày càng phát huy thời gian tới.

  GS,TS Trần Văn Phòng phát biểu tại lễ

  Thay mặt các thế hệ nhà giáo đang công tác tại Học viện, GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Viện trưởng Viện Triết học chúc mừng và gửi lời tri ân tới các cán bộ lão thành, cựu giáo chức của Học viện. Đồng thời khẳng định, các giảng viên đương nhiệm tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và trên nền tảng đó sẽ chuyển hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Học viện, thành các nội dung thực tiễn trong những bài giảng; tích cực tham gia vào việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xứng đáng là người giáo viên của trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

  Học viên Lê Thùy Dương, đại diện học viên học tập tại Học viện tặng hoa Ban Giám đốc Học viện

  Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội