Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, quân sự năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

  12:43 07/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2504

  Sáng ngày 7/01/2020, Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, quân sự năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Học viện, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (HDGDQP&AN) Trung ương; PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ủy viên HDGDQP&AN Học viện, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Học viện; đồng chí Nguyễn Vũ Lưu, Phó Chánh Văn phòng Học viện, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Học viện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Trung tâm Học viện; đại diện Ban CHQS Học viện Chính trị khu vực I, Ban CHQS Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ tự vệ nòng cốt, Ban Chỉ huy quân sự Trung tâm Học viện

  Về phía khách mời có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng; Đại tá Chu Văn Nghĩa, Trợ lý tham mưu Cục Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng; Thượng tá Phùng Văn Tuệ, Phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy.

  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quân sự năm 2019, đồng chí Nguyễn Vũ Lưu, Phó Chánh Văn phòng Học viện, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Học viện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Trung tâm Học viện khẳng định: thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng - an ninh, quân sự, căn cứ vào tình hình thực tế của Học viện, Ban CHQS Học viện đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019. Đưa nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh, quân sự của đơn vị vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy. Trên cơ sở đó tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đặc biệt, để đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong Học viện và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... Ban CHQS Học viện đã xây dựng đầy đủ kế hoạch, nội dung trương trình công tác huấn luyện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, khu vực phòng thủ, phòng cháy chữa cháy, công tác động viên, tuyển quân, kế hoạch đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ.

  Ban CHQS Học viện đã quán triệt thực hiện duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng bổ sung và điều chỉnh kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan theo chỉ đạo của Ban CHQS quận nơi các đơn vị của Học viện đóng trên địa bàn. Tổ chức luyện tập theo phương án huấn luyện lực lượng tự vệ, trên cơ sở đó quán triệt nâng cao tinh thần cảnh giác và phối hợp với các lực lượng công an, bảo vệ giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong cơ quan và địa bàn. Thực hiện kế hoạch huấn luyện tự vệ hàng năm theo quy định, đảm bảo về quân số và đạt kết quả tốt. Trong thời điểm các sự kiện chính trị lớn của đất nước và các địa phương, Ban Chỉ huy quân sự Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đã duy trì lực lượng tự vệ phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức ứng trực và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được quan tâm. Tổ chức huấn luyện trung đội cơ động chiến đấu tại chỗ theo kế hoạch năm 2019 thời gian 12 ngày, kết quả đạt giỏi. Trong đợt Hội thao cấp quận, lực lượng tự vệ trung tâm Học viện đã đạt kết quả Tốt, trong đó: Quân sự đạt loại giỏi, Tháo lắp bảo quản vũ khí thiết bị đạt loại khá, Nhận thức chính trị đạt loại tốt.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Học viện, Ủy viên HDGDQP&AN Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng tự vệ trong công tác quốc phòng – an ninh, quân sự năm 2019. Đồng chí yêu cầu, năm 2020, Ban CHQS Học viện và toàn bộ lực lượng tự vệ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quán triệt duy trì thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên bổ sung, cập nhật tinh thần Nghị quyết và các nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bổ sung kiến thức về tình hình biển đảo, “diễn biến hòa bình”, các âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, từ đó nâng cao cảnh giác trong hoạt động thực tiễn và giảng dạy, nghiên cứu, cũng qua đó trao đổi kinh nghiệm, thống nhất một số nội dung tuyên truyền, huấn luyện đảm bảo tốt các nhiệm vụ quân sự với tinh thần trong dân có quân.

  Tại Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, quân sự năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Ban CHQS Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, Trung đội Súng máy Phòng không 14,5mm, Ban CHQS Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trung đội trưởng Trung đội Súng máy Phòng không 14,5mm, Ban CHQS Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng do đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gía Hồ Chí Minh cho Ban CHQS Trung tâm Học viện

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gía Hồ Chí Minh cho các tiểu đội, khẩu đội trưởng

  Trung đội Súng máy Phòng không 14,5mm, Ban CHQS Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Bộ Quốc Phòng

  Đồng chí Ngô Việt Thắng, Trung đội trưởng Trung đội Súng máy Phòng không 14,5mm, Ban CHQS Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Bộ Quốc Phòng

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội