Đại hội Chi bộ Văn phòng thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2022

  08:17 21/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 790

  Sáng ngày 19/5/2020, Chi bộ Văn phòng thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. TS Trương Công Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

  Dự Đại hội có toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía khách mời, dự Đại hội có TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

  Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Bí thư Chi bộ Văn phòng thường trực tại TP Hồ Chí Minh khẳng định Đại hội diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cả nước tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong thời gian qua, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tại Đại hội, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cần sáng suốt lựa chọn và bầu đồng chí Bí thư Chi bộ là đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn diện đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Bí thư Chi bộ cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng thường trực tại TP. Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể mà Chi bộ đã đề ra. Bí thư Chi bộ luôn quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ và tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Chi bộ luôn chú trọng và thực hiện xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

              TS Trương Công Đắc - Bí thư Đảng ủy Văn phòng Học viện, Chánh Văn phòng Học viện và TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II chụp ảnh cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng thường trực tại Tp. Hồ Chí Minh

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, TS Trương Công Đắc đánh giá cao sự công phu, bài bản, khoa học của Chi bộ trong việc chuẩn bị văn kiện, tài liệu trình Đại hội cũng như tiến trình tổ chức Đại hội. Đồng chí biểu dương và ghi nhận những kết quả Chi bộ đã đạt được và chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm và quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế để luôn hoàn thành tốt hơn mọi nhiệm vụ chính trị được giao và đề nghị Chi bộ xây dựng Nghị quyết Đại hội sát thực, toàn diện nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của Chi bộ gắn với thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng Thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh thật sự “đoàn kết, đổi mới, hiệu quả và đột phá”.

  Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của ủy cấp trên và với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh văn phòng Học viện, phụ trách Cơ quan Đại diện phía Nam làm Bí thư Chi bộ Văn phòng thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022./.

  Tác giả: VPHV

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội