Đại hội Chi bộ Vụ Các trường chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  07:46 29/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3265

  Chiều ngày 28/5/2020, Chi bộ Vụ Các trường chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

  Dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Học viện và toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

  Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng; đồng chí Phạm Thị Kim Dung, Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Cầm Thị Lai, chi ủy viên, Phó Vụ trưởng.

  Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Cầm Thị Lai khẳng định: trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Học viện, sự kết hợp chặt chẽ giữ Chi ủy và lãnh đạo đơn vị, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên nên nhiệm kỳ qua Chi bộ Vụ Các trường chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Học viện.

  Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu được Chi bộ tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như lãnh đạo đơn vị tham mưu để Ban Giám đốc Học viện trình Ban Bí thư ban hành Quy định số 09/QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư và tham gia xây dựng dự thảo mới của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; tham mưu tổ chức đoàn công tác của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm việc với gần 60 tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, một số bộ, ngành và các trường chính trị, trường bộ, ngành; lãnh đạo đơn vị chủ trì tham mưu nghiên cứu, biên soạn, bổ sung chương trình, hướng dẫn các trường chính trị, trường bộ, ngành thực hiện chương trình, giáo trình; lãnh đạo đơn vị xây dựng bộ quy chế làm công cụ quản lý cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn các trường thực hiện quy chế đó v.v… Cùng với việc lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, Chi bộ Vụ Các trường chính trị đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và một số công tác khác.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Bắc biểu dương những thành tích Chi bộ Vụ Các trường chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó nổi bật là những sáng kiến, tìm tòi, đổi mới trong công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện về công tác các trường chính trị. Với khối lượng công việc rất lớn, Vụ Các trường chính trị đã có những đóng góp không nhỏ trong tham mưu, xây dựng hàng loạt quy chế, thể chế về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng v.v… Vụ Các trường chính trị đã phối hợp tốt với các trường chính trị tỉnh, trường bộ, ngành trên cả nước, tạo sự gắn kết, đồng bộ trong toàn hệ thống các trường chính trị. Vụ Các trường chính trị là một đơn vị đoàn kết, gắn bó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu chung.

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc chỉ đạo, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Vụ Các trường chính trị cần tiếp tục lãnh đạo đơn vị làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác các trường chính trị; là cầu nối bền vững giữa Học viện và các trường chính trị tỉnh, trường bộ, ngành mà rộng hơn nữa là các thành ủy, tỉnh ủy; phối hợp tốt với các đơn vị trực thuộc Học viện và các học viện trực thuộc trong công tác các trường chính trị; quan tâm, xây dựng đơn vị phấn đấu trở thành đơn vị vững mạnh, đoàn kết.

  Đại hội Chi bộ Vụ Các trường chính trị đã bầu và ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Bí thư Chi bộ; đồng chí Cầm Thị Lai, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Viên, Chi ủy viên.

  Đồng chí Đinh Văn Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Các trường chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

  Tác giả: Đỗ Dung, Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội