Điểm tin hoạt động của Học viện tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020

  09:44 08/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1272

  * Tin hoạt động:

  - Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp: Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức thứ 2) đã tiến hành theo đúng chương trình, nội dung đề ra.

   - Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên 1): Hòa chung trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020), thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 5/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức) với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

  - Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị): Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155 và Hướng dẫn số 14 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 29 và Hướng dẫn số 11 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong các ngày 4-5/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

  * Đào tạo:

   - Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Bùi Văn Mạnh

   - Nghiên cứu sinh Lê Minh Đức tóm tắt những kết luận mới của luận án.

  * Nghiên cứu khoa học:

  - Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”: Hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 2020), ngày 6/9/2020, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.

  - Tọa đàm khoa học “Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin với cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch”: Sáng 3/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin với cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch”. Chủ trì Tọa đàm có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Văn Lợi, PGS,TS Dương Trung Ý.

  - Hội thảo khoa học “75 năm Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”: Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), sáng ngày 1/9/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “75 năm Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

  * Tổ chức, cán bộ:

  - Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Chiều 1/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với đồng chí Dương Trung Ý, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Kinh tế: Sáng ngày 03/9/2020 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Kinh tế cho PGS,TS Bùi Văn Huyền. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

  Tác giả: Hoàng Giang tổng hợp

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội