Điểm tin hoạt động của Học viện tuần từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020

  15:33 14/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1079

  * Tin hoạt động:

  - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2020-2021: Sáng ngày 12/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng. Lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại trung tâm Học viện và các điểm cầu tại 5 Học viện trực thuộc.

  * Đào tạo:

  - Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020: Sáng ngày 11/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Học viện tại Hà Nội.

  - Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên lý luận chính trị khóa III: Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, sáng ngày 8/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên lý luận chính trị dành cho đối tượng là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng.

  - Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Thanh Dũng.

  - Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lương Tuấn Đức.

  - Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân.

  - Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thanh.

  - Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hằng tóm tắt những kết luận mới của luận án.

  - Nghiên cứu sinh Lê Minh Đức tóm tắt những kết luận mới của luận án.

  * Nghiên cứu khoa học:

  - Thông tin khoa học về "Diễn biến mới và xu hướng của quan hệ Mỹ - Trung; Asean – Những điểm mới và vai trò chủ tịch của Việt Nam": Sáng ngày 11/9/2020, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Thông tin khoa học chuyên đề về "Diễn biến mới và xu hướng của quan hệ Mỹ - Trung; Asean – Những điểm mới và vai trò chủ tịch của Việt Nam". Diễn giả là TS Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Dự buổi thông tin chuyên đề có các chuyên gia, nhà khoa học và học viên các hệ lớp của Học viện.

  * Văn bản quản lý:

  - Thống báo số 517-TB/VP về việc mời đơn vị tham gia khảo sát, lập dự toán, bản vẽ và phương án khai thác dịch vụ gói thầu: Đầu tư, khai thác dịch vụ ăn uống tại Nhà ăn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Thông số 579-TB/HVCTQG về việc mở Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020.

  - Kế hoạch số 287-KH/HVCTQG về việc tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

  Tác giả: Hoàng Giang tổng hợp

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội