Hội nghị giao ban công tác Đảng khối học viên lần thứ nhất năm 2020.

  15:08 13/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 902

  Chiều ngày 12/10/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ, chỉ định chi ủy lớp cao cấp lý luận chính trị K71 và giao ban cấp ủy khối học viên lần thứ nhất năm 2020.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị có PGS,TS Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các vụ, viện và các đơn vị có liên quan tại Trung tâm Học viện.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy trao quyết định thành lập 14 chi bộ lớp cao cấp lý luận chính trị K71 hệ tập trung

  Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy trao quyết định thành lập 14 chi bộ lớp cao cấp lý luận chính trị K71 hệ tập trung, chỉ định các chức danh trong chi bộ và phát biểu chỉ đạo, quán triệt, giao nhiệm vụ đối với chi ủy chi bộ các lớp cao cấp lý luận chính trị K71.

  Trên cơ sở 07 ý kiến phát biểu của đại diện các chi bộ lớp cao cấp lý luận chính trị và đại học chính trị các chuyên ngành; ý kiến phát biểu, giải đáp của Vụ Quản lý đào tạo, Văn phòng Học viện, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, Viện Thông tin khoa học và các đơn vị có liên quan, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo các chi bộ các lớp thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ học tập tốt, rèn luyện tốt; các đồng chí cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ, người đứng đầu cần phát huy cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy những giá trị, bản sắc đặc trưng của Trường Đảng Trung ương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Đối với những vấn đề chi ủy, chi bộ các lớp học viên đưa ra, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện kịp thời tham mưu, đề xuất phương án giải quyết những hạn chế, bất cập được phản ánh trong Hội nghị trình Ban Giám đốc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện. 

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại Hội nghị

  Tác giả: Đức Mạnh & VPĐU

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội