Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện thăm, chúc tết gia đình các đồng chí nguyên Giám đốc Học viện qua các thời kỳ

  12:12 11/02/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2068

  Trong hai ngày 7-8/02/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác của Học viện đã đến thăm, chúc tết và tri ân gia đình các đồng chí nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

  Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và thắp hương tưởng nhớ: đồng chí Lê Văn Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Trường Chinh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Tố Hữu, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Trần Đình Hoan, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện.

  Tại các nơi đến, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã thắp hương tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, đóng góp của các đồng chí nguyên Giám đốc Học viện qua các thời kỳ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nói chung, sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển Học viện nói riêng.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thắp hương tưởng niệm đồng chí Trường Chinh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thắp hương tưởng niệm đồng chí Tố Hữu, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm, thăm và chúc tết gia đình đồng chí Nguyễn Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thắp hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm, thăm, chúc tết gia đình đồng chí Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Giám đốc Học viện

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác thăm, chúc tết gia đình đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Giám đốc Học viện

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác thăm, chúc tết gia đình đồng chí Tố Hữu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện và nghe giới thiệu về những kỷ vật của đồng chí Tố Hữu

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội