Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021 và triển khai nhiệm vụ theo hình thức trực tuyến

  19:35 17/02/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1746

  Sáng ngày 17/2/2021 (mùng 6 tết), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021 và triển khai nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của cả hệ thống Học viện theo hình thức trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 Học viện trực thuộc.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện nhân dịp xuân Tân Sửu 2021

  Dự buổi gặp mặt và triển khai nhiệm vụ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tại các điểm cầu Học viện trực thuộc, dự buổi gặp mặt và triển khai nhiệm vụ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các khoa, phòng, ban trực thuộc.

  Gặp mặt đầu xuân năm mới và triển khai nhiệm vụ là hoạt động thường kỳ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Học viện đã hủy bỏ kế hoạch này, thay vào đó, chỉ gặp mặt toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Học viện theo hình thức trực tuyến, đồng thời đảm bảo nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

  Buổi gặp mặt và triển khai nhiệm vụ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đồng thời đảm bảo nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

  Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện dự buổi gặp mặt và triển khai nhiệm vụ đều tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19

  Chào đón năm mới 2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới và đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị chuyển lời chúc của Ban Giám đốc Học viện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động trong toàn hệ thống Học viện. Chúc 1 năm mới Tân Sửu 2021 sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Học viện.

  Nhấn mạnh những kết quả Học viện đã đạt được trong năm 2020, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong trạng thái bình thường mới, Học viện là một trong những đơn vị luôn chủ động, tích cực trong phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ về công tác phòng chống dịch, từ việc vệ sinh khử khuẩn, giãn cách, truy vết…; tích cực tham gia cùng với cả nước trong công tác phòng, chống dịch (Học viện Chính trị khu vực II, III đã tăng cường cơ sở vật chất, ký túc xá làm khu cách ly cho thành phố). Quan trọng hơn, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định trong phát biểu đầu xuân.

  Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng các cấp được triển khai với nhiều hình thức đào tạo khác nhau, phù hợp với yêu cầu bối cảnh; đẩy mạnh đào tạo trực tuyến. Cùng với đó, việc cập nhật chương trình, giáo trình bài giảng theo hướng bám sát tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được Học viện triển khai tích cực, bài bản và hoàn thành đúng kế hoạch. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã hoàn thành các chương trình, đề tài/đề án nghiên cứu khoa học trọng điểm, qua đó có những tham góp, chắt lọc và phục vụ hiệu quả cho việc biên soạn Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

  Đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, mặc dù website Việt Nam thịnh vượng và các fanpage Học viện mới được thành lập và đi hoạt động nhưng đã có vị trí rất đáng kể trong mặt trận tư tưởng lý luận của Đảng, tham góp hiệu quả vào đấu tranh phản bác các luận điệu quan điểm sai trái, thù địch.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, năm 2020 - năm có nhiều dấu mốc đặc biệt, tuy nhiên trong bối cảnh đó, Học viện vẫn giữ được đà và nhịp triển khai công việc một cách hiệu quả. Chính những kết qủa, dấu ấn trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn đã phản ánh đầy đủ, sâu sắc, thực tiễn và tầm vóc hơn về vị trí, vai trò và bản sắc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Trường Đảng Trung ương trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

  Toàn cảnh buổi lễ

  Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đoàn kết, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ kép. Bên cạnh việc đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc, hiệu quả, Học viện phải chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ chính trị phù hợp bối cảnh tình hình.

  Trong nghiên cứu khoa học, Học viện cần tiếp tục chắt lọc các chương trình, đề tài/đề án khoa học, trọng tâm là sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; tham góp hiệu quả vào quá trình hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng xã hội XHCN Việt Nam trong điều kiện mới. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề tài KX.02; trong đó cần ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cách mạng mới của Việt Nam và của thời đại; chắt lọc, bổ sung, hoàn thiện lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin từ chính thực tiễn Việt Nam và do con người Việt Nam thực hiện. 

  Trong công tác đào tạo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành tập trung hoàn chỉnh chương trình, giáo trình, bài giảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm ban hành trong cuối tháng 2/2021 để kịp thời tập huấn và đưa vào giảng dạy. Trong quá trình đó, các Học viện trực thuộc (đặc biệt là đội ngũ giảng viên) cần tham góp vào quá trình này để đảm bảo các nguyên tắc chung nhất, phù hợp đặc thù đối tượng. Tăng cường phương thức đào tạo trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay. Bên cạnh việc cập nhật chương trình, giáo trình hệ cao cấp lý luận, trung cấp lý luận, Học viện cần xây dựng các chuyên đề phục vụ việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng 3, 4.

  Đối với lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản của Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các cơ quan báo chí sớm xây dựng, tham mưu các chuyên mục, phương thức xuất bản, đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả các văn kiện trình Đại hội XIII, qua đó góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn cuộc sống. 

  Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện; và cho rằng đã đủ điều kiện cần thiết để tiến hành sơ kết Quyết định 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện, theo hướng xây dựng bộ máy thông suốt, đúng chức năng nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý chí, tính chủ động và sáng tạo của các đơn vị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tin tưởng bước sang năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động Học viện với tinh thần trách nhiệm, tình yêu và niềm tự hào là cán bộ, giảng viên Trường Đảng sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, đóng góp lớn hơn vào sự phát triển của Học viện, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân./.

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội