Một số hình ảnh về hoạt động thao giảng của thí sinh tại Hội thi giảng viên giỏi lần thứ IV

  18:12 06/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4445

  Hội thi “Giảng viên giỏi lần thứ IV” diễn ra trong thời gian 02 ngày (6-7/4/2021), các thí sinh thi 3 nội dung: giáo án, thi viết, thi giảng bài trên lớp. Dưới đây là một số hình ảnh thí sinh dự thi ở nội dung thi giảng bài trên lớp.

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 1 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 1 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 2 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 2 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 3 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 3 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 4 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 4 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 5 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 5 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 6 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 6 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

  Tác giả: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội