Họp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII khu vực phía Nam

  16:03 28/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2606

  Chiều ngày 28/4/2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo “Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII khu vực phía Nam”.

  Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; PGS,TS Lê Văn Lợi; PGS,TS Dương Trung Ý; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi.

  Tham dự Hội thi khu vực phía Nam có 65 thí sinh, gồm: 63 giảng viên của 32 trường chính trị (03 trường chính trị: Bình Thuận, Kon Tum, Ninh Thuận, mỗi trường cử 01 giảng viên; 27 trường chính trị cử 02 giảng viên; 02 trường chính trị cử 03 giảng viên); 02 giảng viên của 02 trường bộ, ngành; được lựa chọn từ các vòng thi cơ sở, thao giảng cấp trường của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trong thời gian 03 ngày (26-28/4/2021), các thí sinh đã thực hiện thi 03 nội dung: thi giáo án, thi viết và thi giảng.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi chủ trì cuộc họp

  Hội đồng Giám khảo Hội thi có 6 tiểu ban, được thành lập theo từng nhóm chuyên ngành. Tiểu ban 1 gồm các chuyên ngành Triết học; Kinh tế chính trị; Kinh tế do PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban 2 gồm các chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối do PGS,TS Lê Văn Lợi làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban 3 là chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do PGS,TS Dương Trung Ý làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban 4 gồm các chuyên ngành Xây dựng Đảng; Nghiệp vụ đoàn thể do PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban 5 là chuyên ngành Nhà nước và pháp luật do PGS,TS Đoàn Triệu Long làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban 6 gồm chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý do TS Phan Công Khanh làm Trưởng tiểu ban.

  Tại hội nghị, Hội đồng Giám khảo từng tiểu ban đã báo cáo và nhận xét, đánh giá tổng thể về kết quả thực hiện các phần thi của các thí sinh. Về cơ bản, Hội đồng Giám khảo các tiểu ban đánh giá cao tinh thần nỗ lực, say mê, tâm huyết, sự đầu tư công phu, chu đáo của các thi sinh dự thi. Giáo án điện tử được chuẩn bị nghiêm túc, với cấu trúc phù hợp, bám sát nội dung giáo trình, có sự cập nhật và liên hệ thực tiễn, tinh thần văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Giảng viên dự thi đã làm chủ được kiến thức chuyên môn, vận dụng sáng tạo các phương pháp giảng dạy tích cực, có những hình thức tương tác sáng tạo và tạo được không khí tích cực, truyền cảm hứng và truyền lửa cho người học. Song bên cạnh đó, một số bài giảng vẫn chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc điều phối thời gian, phân bổ nội dung bài giảng chưa khoa học, dẫn đến vẫn còn hiện tượng cháy giáo án hoặc thừa thời gian, đồng thời việc neo chốt kiến thức trước khi kết thúc bài giảng chưa thật sự được chú ý.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thi báo cáo tại cuộc họp

  Phát biểu kết luận, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thi đối với công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ, giảng viên kế cận hiện nay.

  Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi yêu cầu Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hội thi cần làm việc nghiêm túc, công tâm để không chỉ đánh giá đúng, trúng và sát năng lực, trình độ của các thí sinh tham dự Hội thi mà qua Hội thi, cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong tất cả các khâu, từ tổ chức, phối hợp, thành lập Hội đồng giám khảo đến xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên cho hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Từ đó có kế hoạch tổ chức, tập huấn nâng cao năng lực cho giảng viên các trường trong thời gian tới, tạo động lực mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị trong toàn hệ thống chính trị./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội