Hội nghị trực tuyến trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng năm 2021

  12:35 15/09/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3082

  Ngày 14/92021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng (TĐKT). PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

  Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Học viện và 5 điểm cầu của các Học viện trực thuộc. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị trực thuộc; các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác thi đua – khen thưởng của các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện. 

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt văn bản của Học viện về công tác thi đua, khen thưởng, nhấn mạnh vào những nội dung trọng tâm như: Hướng dẫn Khen thưởng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở ” giai đoạn 2019-2025, Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025, Dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ trường Đảng đoàn kết, chung sức cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, v.v…

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Đặc biệt, Hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi về Một số điểm mới trong đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021. Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và tâm huyết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ một số điểm trong hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 của Học viện, tập trung vào các nội dung cốt lõi như tiêu chuẩn, định mức đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân; quy trình, hồ sơ, thủ tục xếp loại, v.v.. Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt công tác bình xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

  Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện mang lại hiệu quả thiết thực, phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu việc triển khai phải bám sát nội dung Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III; các kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Học viện giai đoạn 2021-2026. Nhấn mạnh một số nội dung căn bản trong các văn bản hướng dẫn, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hiện nay; chỉ rõ những điểm mới, điểm cần lưu ý trong thực tiễn triển khai tại đơn vị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Vận dụng, phát huy những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp để tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở đơn vị đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng của Học viện trong thời gian tới./. 

  Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội