Đoàn công tác của Học viện làm việc với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

  05/11/2018 10:38 AM


  Trong các ngày 31-10 và 01-11-2018, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Công thương và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương; đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

  Tham dự buổi làm việc tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương có đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Ban Giám hiệu và một số cán bộ của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương. Đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương đã dành thời gian tiếp đoàn. Tham dự buổi làm việc tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc và một số cán bộ của Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

  Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Trung ương Đoàn và lãnh đạo hai cơ sở đào tạo báo cáo, các đại biểu tham dự phát biểu, PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ Công thương và Trung ương Đoàn cũng như của các trường đã đạt được và đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn nữa công tác đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Cụ thể:

  Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Công thương và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương.

  Một là, các cơ quan chủ quản là Bộ Công thương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phối hợp tốt hơn nữa với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, có quy định cụ thể tiêu chuẩn lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức của bộ, ngành mình; quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo trực thuộc.

  Hai là, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần chú ý tổ chức tốt công tác quản lý đào tạo; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức - cán bộ của bộ, ngành để chủ động nguồn học viên học tập Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, tiến tới giảm số lượng học viên ngoài bộ, ngành để tăng số lượng học viên của Bộ và Trung ương Đoàn; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, kịp thời nắm bắt những thay đổi về chương trình, giáo trình, quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

  Ba là, Vụ Các trường chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cần quan tâm, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các trường bộ, ngành nói chung, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nói trong công tác đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trường./.

  Nguyễn Văn Viên, Vụ CTCT.