Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 11/2018

  02:01 04/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 881

  Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 23 lớp TCLCLT-HC, 08 lớp liên kết đào tạo, 03 lớp bồi. Tổ chức nghiệm thu 4/5 đề tài khoa học cấp cơ sở, kết quả 4/4 đề tài được đánh giá đạt. Biên tập và phát hành bản tin số 2/2018, v.v,,,

  1. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 10 lớp bồi dưỡng, trong đó có 02 lớp đối tượng 4, thi tốt nghiệp 03 lớp TCLLCT-HC. Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố; tổ chức nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp Trường. Biên tập và phát hành bản tin số 3/2018, tổng hợp bài viết cho Chuyên san nghiên cứu thực tế năm 2018. Tổ chức thao giảng cấp Trường năm 2018.

  2. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC với 591 học viên, 01 lớp bồi dưỡng. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp đại học, sau đại học. Khai giảng 01 lớp TCLCLT-HC với 70 học viên, 01 lớp Đề án người đứng đầu các tổ chức chính trị với 50 học viên.

  3. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 23 lớp TCLCLT-HC, 08 lớp liên kết đào tạo, 03 lớp bồi. Tổ chức nghiệm thu 4/5 đề tài khoa học cấp cơ sở, kết quả 4/4 đề tài được đánh giá đạt. Biên tập và phát hành bản tin số 2/2018.

  4. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn duy trì quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Thực hiện lấy phiếu và xử lý phiếu phản hồi từ người học đối với giảng viên năm 2018.

  5. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức quản lý, giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC với 1.073 học viên, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 117 học viên, 01 lớp TCLLCT-HC. Tổ chức 02 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh phía Nam, 01 đoàn học viên lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại Cao Bằng.

  6. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 18 với 90 học viên, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ ở xã. Bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 155 học viên, trong đó khá 26 học viên đạt 17,22%, trung bình 125 học viên đạt 80,06%, 04 học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho 03 lớp TCLLCT-HC.

  7. Trường Chính tỉnh Bình Dương bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 136 học viên, trong đó giỏi 2 học viên (đạt 1,47%), khá 49 học viên (đạt 36,03%), trung bình 85 học viên (đạt 62,5%). Tổ chức cho học viên 02 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại Lâm Đồng, Khánh Hòa. Tổ chức Hội thi “Dạy tốt, học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

  8. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tiếp tục tổ chức 50 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 3.844 học viên, trong đó 07 lớp TCLLCT-HC, 39 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp đại học, 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tiếp tục thực hiện 01 đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – Thực trạng và giải pháp”. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, ấp ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước”.

  9. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện 03 đề tài khoa học cấp trường. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn. Tổ chức học viên lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

  10. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, phối hợp quản lý 02 lớp đại học, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. 

  11. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tiếp tục quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC với 790 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLCT-HC khóa 64 huyện Krông Nô với 70 học viên. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tiếp tục thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

  12. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC Dân chính Đảng, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn khóa 3, 4. Bế giảng lớp TCLLCT-HC huyện Tủa Chùa với 73 học viên, trong đó giỏi 8,33%, khá 87,5%, lớp huyện Mường Nhé với 75 học viên, trong đó giỏi 2,67%, khá 56%, trung bình 41,33%. Tổ chức cho học viên các lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế đúng kế hoach. Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học của các khoa Nhà nước và Pháp luật, Xây dựng Đảng.

  13. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 02 lớp TCLCLT-HC với 140 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên với 160 học viên. Tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11, cập nhật kiến thức cho giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện với 120 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn về mô hình Hội quán nông dân ở tỉnh Đồng Tháp”. Biên tập và phát hành bản tin Lý luận và thực tiễn.

  14. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai duy trì quản lý, giảng dạy 28 lớp TCLLCT-HC với 1.685 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 02 lớp bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp đại học. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần 2 năm 2018 với 493 học viên. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2/2018. Tổ chức cho học viên 15 lớp TCLCLT-HC đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

  15. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính và 03 lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phòng, cán bộ Hội Nông dân. Hội đồng khoa học tổ chức nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp trường, 2/2 đề tài đạt loại khá. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 59/2018.

  16. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang khai giảng 01 lớp TCLCLT-HC khóa 97. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị và 01 lớp Đại học. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 16. Hoàn thiện thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2018.

  17. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình duy trì quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC với 977 học viên, 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính với 251 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLCLT-HC huyện Cao Phong với 70 học viên, 03 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh, 04 lớp bồi dưỡng Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp Trung cấp công an cơ sở. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở tỉnh Hòa Bình hiện nay” và 03 đề tài khoa học cấp khoa. Tổ chức 03 Hội thảo khoa học cấp khoa với 18 tham luận. Tổ chức thao giảng cấp khoa và Hội nghị thống nhất mô hình nghiên cứu thực tế của học viên các lớp TCLCLT-HC. Xây dựng dự thảo đề án “Đưa cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn ở địa phương, cơ sở”.

  18. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên tiếp tục giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 01 lớp TCLCLT-HC hệ không tập trung, lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở. bế giảng 01 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung K67 tại huyện Phủ Cừ. Tổ chức đưa học học viên các lớp TCLLCT-HC K69, K70 đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh, Lào Cai. Tổ chức thành công thao giảng cấp trường năm 2018.

  19. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa quản lý giảng dạy và học tập 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Biên tập và xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 4.

  20. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tiếp tục giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC với 453 học viên. khai giảng 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, lớp bồi dưỡng công tác Hội Nông dân, Cựu chiến binh và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp Đại học. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở tỉnh Kon Tum” và các đề tài khoa học cấp trường đảm bảo đúng tiến độ. Hội đồng khoa học thông qua báo cáo nghiên cứu thực tế của 07 giảng viên.

  21. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC với 1.174 học viên và các lớp bồi dưỡng chuyên viên, lớp bòi dưỡng tác nghiệp Chủ tịch Công đoàn cơ quan cấp xã, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lãnh đạo cấp phòng khóa 1, 2. Báo cáo thực trạng đề tài khoa học cấp tỉnh “Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Long An”.

  22. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 140 học viên, 15 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 với 1.759 học viên. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cơ bản với 28 học viên. Tổ chức nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp trường, 02 đề tài cấp khoa.

  23. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình duy trì giảng dạy các lớp TCLCLT-HC K22, K23. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC và 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học cấp trường.

  24. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức giảng dạy, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch. Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC và 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Truông Bồn – giá tị lịch sử, bảo tồn và phát huy”. Hoàn thành việc nghiệm thu 05 đề tài khoa học cấp trường đảm bảo đúng tiến độ. Xuất bản Nội san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

  25. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý cho Bí thư, Phó Bí thư và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã. Bế giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, nhà tu hành. Tổ chức cho học viên 03 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch.

  27. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị quản lý và giảng dạy 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 818 học viên. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên Vĩnh Linh với 81 học viên. Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị tr ấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

  28. Trường Chính trị tỉnh Sơn La tiếp tục quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC với 1.092 học viên. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 179 học viên. Tổ chức xét dyệt đề cương 05 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp trường, Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 2 năm 2018. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La”.

  29. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giảng dạy và quản lý các lớp TCLLCT-HC, lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Khai giảng lớp TCLCLT-HC hệ không tập trung và lớp Trung cấp ngành công tác xã hội, công tác Hội Nông dân.Triển khai các đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường, tổ chức thao giảng, dự giờ theo quy định.

  30. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC với 1.311 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 262 học viên, 04 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ với 273 học viên và lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, quốc phòng, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tổ chức lấy phiếu phản hồi nhận xét, đánh giá học viên đối với giảng viên trẻ.

  31. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa duy trì giảng dạy và quản lý 50 lớp TCLCLT-HC trong và ngoài kế hoạch, 05 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Khai giảng lớp TCLLCT-HC huyện Hằng Hóa với 80 học viên, 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho công chức văn hóa – xã hội cấp xã và 01 lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng.. Bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 161 học viên, trong đó giỏi 40 học viên (đạt 24,84%), khá 115 học viên (đạt 71,42%), trung bình 06 học viên (đạt 3,72%).

  32. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy và phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 20 lớp TCLLCT-HC và 02 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp, 07 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng: chuyên viên, chuyên viên chính, kiến thức Phật giáo, tài chính, báo cáo viên đoàn cấp cơ sở, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy cấp xã. Tổ chúc 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3. Xuất bản và phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 40 chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

  33. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long tổ chức giảng dạy, quản lý và phối hợp quản lý 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 17 lớp TCLCLT-HC, 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, cán sự và 06 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã. Khai giảng 02 lớp TCLCLT-HC với 140 học viên. Hoàn thành việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. tiếp tục tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học đợt 2/2018.

  34. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC cho cán bộ công an. Tổ chức cho học viên cac lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong tỉnh. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018, Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang”.

  35. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục giảng dạy 09 lớp TCLCLT-HC, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức Văn phòng – Thông kê cho cán bộ, công chức cấp xã. Khai giảng 01 lớp TCLCLT-HC tại thị xã Nghĩa Lộ với 90 học viên.

  tác giả:

  Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội