Hội nghị Công bố Quyết định kiện toàn các chi hội Cựu Chiến binh tại Trung tâm Học viện

  12:02 14/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 634

  Sáng ngày 14/3/2019, Hội Cựu Chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Hội nghị Công bố Quyết định kiện toàn các chi hội Cựu Chiến binh tại Trung tâm Học viện.

  Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Giang, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện; đồng chí Lê Khánh Lộc, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Học viên; các đồng chí lãnh đạo các chi hội Hội cựu chiến binh tại Trung tâm Học viện.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Giang, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện cho biết, thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay tổ chức bộ máy của các đơn vị tại Trung tâm Học viện đã được kiện toàn và hoạt động ổn định. Từ đó, có sự thay đổi đơn vị làm việc của một số cựu chiến binh sau khi sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị trước đây. Do đó, để đảm bảo hoạt động của các chi hội cựu chiến binh gắn với đơn vị chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi hội sinh hoạt, hoạt động, Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Học viện đã báo cáo và được Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phê duyệt Kế hoạch kiện toàn các chi hội cựu chiến binh tại Trung tâm Học viện.

                                                Đồng chí Đinh Ngọc Giang phát biểu tại Hội nghị

  Nhân dịp này, đồng chí Đinh Ngọc Giang trân trọng cảm ơn các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó đã được bầu tại Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2017-2020 nhưng do kiện toàn tổ chức đợt này một số đồng chí sẽ không tham gia lãnh đạo chi hội nữa; và mong muốn với những kinh nghiệm và nhiệt huyết của anh bộ đội cụ Hồ, các đồng chí cựu chiến binh sẽ tiếp tục ủng hộ và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội nói chung và các chi hội nơi mình công tác nói riêng.

  Tại Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Lộc, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện đã công bố Quyết định về việc thôi nhiệm vụ các chi hội trưởng, chi hội phó ở các chi hội cựu chiến binh tại Trung tâm Học viện nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời Công bố các Quyết định về việc thành lập các chi hội 1,2,3,4,5,6,7,8 trực thuộc Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và chỉ định Chi hội trưởng, Chi hội phó của các chi hội này nhiệm kỳ 2017-2022.

  Cụ thể, hiện Hội Cựu chiến binh Học viện có 8 chi hội tại Trung tâm Học viện. Chi hội 1 gồm các đồng chí cựu chiến binh ở Viện Lịch sử Đảng, Viện Kinh tế, Viện Kinh tế chính trị học, Viện Nhà nước và pháp luật. Chi hội 2 gồm các đồng chí cựu chiến binh ở Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Chi hội 3 gồm các đồng chí cựu chiến binh của Viện Xây dựng Đảng. Chi hội 4 gồm các đồng chí cựu chiến binh ở Viện Quyền con người, Viện Xã hội học và phát triển, Viện Văn hóa và phát triển. Chi hội 5 gồm các đồng chí cựu chiến binh ở Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Viện Triết học, Viện Chính trị học. Chi hội 6 gồm các đồng chí cựu chiến binh ở Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý dự án, Viện Thông tin khoa học, Nhà xuất bản lý luận chính trị. Chi hội 7 và Chi hội 8 gồm các đồng chí cựu chiến binh ở Văn phòng Học viện. 

                                   Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

  Tác giả: Tin: Minh Hằng, ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội