Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  14:51 10/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 746

  Trong khuôn khổ công tác và làm việc tại tỉnh Sơn La, Kon Tum, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

  Tham gia đoàn công tác có PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện và đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị, Vụ Quản lý đào tạo.

  Cùng làm việc với đoàn tại Trường Chính trị tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La, đại diện một số cơ quan của tỉnh Sơn La.

  Cùng làm việc với đoàn tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum có đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh Sơn La.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chụp ảnh với tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La.

  Tại các buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Tuân, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sơn La và TS Đặng Luận, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh thời gian qua; kết quả hoạt động của nhà trường trên các mặt công tác: đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và tổ chức hoạt động của trường; kết quả thực hiện Kết luận số 117-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề xuất một số kiến nghị với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tại các buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh Sơn La, tỉnh Kon Tum cũng đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, chăm lo công tác trường chính trị nói riêng.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chụp ảnh với tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Phát biểu kết luận tại các cuộc làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Sơn La, Tỉnh ủy Kon Tum đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác trường chính trị nói riêng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện mà Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thời qua. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đề nghị Tỉnh ủy Sơn La, Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục quan tâm hơn nữa về mọi mặt đối với Trường Chính trị, nhất là công tác xây dựng đội ngũ, tăng cường cử giảng viên của trường đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật để Trường xứng đáng với vị thế trường Đảng của tỉnh, chỉ đạo Trường Chính trị thực hiện tốt Quy định số 09-QĐi/TW, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương; chú trọng cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là việc cập nhật kiến thức thực tiễn. Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, đảm bảo học viên có đầy đủ tài liệu học tập, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức thi, viết khóa luận tốt nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mời báo cáo viên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; tăng cường mở các lớp tập trung tại trường, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tiễn địa phương. Nhà trường cần sớm ổn định tổ chức, bộ máy theo Quy định số 09-QĐi/TW, có các giải pháp để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tại các buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo 02 tỉnh và 02 trường chính trị./.

  Tác giả: Lưu Thị Ngọc, Vụ Các trường chính trị. Ảnh: Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội