Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú, khóa I năm 2019

  09:27 14/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2298

  Sáng ngày 14/5/2019, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú khóa I năm 2019.

                    GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu khai giảng lớp học

  Dự và phát biểu khai giảng, GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện nhấn mạnh, trong thời gian qua Đảng ủy Học viện luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để khóa học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra GS,TS Trần Văn Phòng đề nghị, các đồng chí học viên phải chấp hành tốt các nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, không ngừng phấn đấu nhằm xứng đáng với sự kì vọng của cấp ủy, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Học viện.

  Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên dự  bị và quần chúng ưu tú khóa I năm 2019 diễn ra từ ngày 14/5 đến ngày 21/5/2019./.

  Tác giả: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội