Hội nghị giao ban công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2019

  14:34 11/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5780

  Ngày 03/7/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo, kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán của Văn phòng Học viện, các Học viện Chính trị khu vực II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà Xuất bản lý luận chính trị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Dự án Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, Đề án nhân quyền, Văn phòng Chương trình KX02/16-20 cùng toàn thể Lãnh đạo và cán bộ của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

                                                             Các đại biểu tham dự Hội nghị

  Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Hoàng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đã báo cáo tóm tắt sơ kết tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của toàn hệ thống Học viện; đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm so với kế hoạch năm; đồng thời nêu ra vấn đề còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng của hệ thống Học viện để Hội nghị phân tích, đánh giá, góp ý.

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện, khẳng định công tác tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đảm bảo nguồn lực tài chính để phục vụ công tác đào tạo, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất của Học viện. Tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự cần đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý tài chính 6 tháng đầu năm 2019, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý, thực hiện tốt công tác tài chính trong 6 tháng cuối năm 2019.

  Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của lãnh đạo, cơ quan chuyên môn của các đơn vị dự toán. Các vướng mắc được nêu tại Hội nghị đều được Ban Chủ trì giải đáp đầy đủ, phù hợp; các kiến nghị, đề xuất có tính thực tế đã được Ban Chủ trì Hội nghị tiếp thu, điều chỉnh và dự kiến đưa vào các giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019, qua đó góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước đề ra./.

  Tác giả: Vụ KHTC

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội