Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:43 06/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 26100

  Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội