Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:43 06/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 43930

  Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội