Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII tại Tiền Giang và Long An

  15:11 18/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3073

  Ngày 16/10/2019, Đoàn công tác Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai thực hiện quy định của Trung ương về nêu gương.

  1. Làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao cách làm sáng tạo của các cấp ủy địa phương này, nhất là mô hình nhận diện các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để từ đó đề ra các biện pháp đấu tranh hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang sớm sơ kết mô hình này để rút ra những kinh nghiệm chung cho quá trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang

  Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 55 của Bộ Chính trị và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghị quyết nghiêm túc, đồng bộ, sát đối tượng, đảm bảo theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương.

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, cấp ủy các cấp đã đoàn kết, thống nhất cao; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Việc xây dựng chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc, cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; có kế hoạch thực hiện, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tính nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện có sự kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở các cấp, các ngành, đoàn thể. Việc kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xử lý vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên nghiêm túc, đúng quy định đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò, uy tín của Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

  2. Tại Long An, ghi nhận kết quả bước đầu của địa phương này trong trong triển khai thực hiện Nghị quyết và quy định của Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cấp ủy Long An cần tiếp tục đổi mới công tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm nhằm đấu tranh hiệu quả hơn với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh hơn trong thời gian tới.

  Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý Tỉnh ủy Long An cần nâng cao vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu; đổi mới công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết, các quy định của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cưởng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức Đảng, đảng viên có cách làm hay, sáng tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội Đảng các cấp.

  Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An

  Qua kết quả kiểm tra của Ban Bí thư, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, quy định của Trung ương được Tỉnh ủy triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời đúng theo kế hoạch của Trung ương. Nội dung, phương thức học tập, quán triệt Nghị quyết có nhiều đổi mới; tỷ lệ người tham gia học tập cao, ý thức học tập tốt và chất lượng ngày càng tăng. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp; vai trò nêu gương của người đứng đầu ở nhiều nơi thể hiện rõ nét, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Hầu hết các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các tồn đọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, từng bước ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

  Tuy nhiên, việc triển khai quán triệt Nghị quyết trung ương 4 khóa XII một số nơi còn chưa sâu sắc; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên một số nơi còn chưa thường xuyên; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên một số nơi còn chạy theo thành tích, chưa mạnh dạn nên hạn chế, khuyết điểm; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi còn chậm đổi mới, chưa quan tâm đầy đủ công tác xây dựng Đảng; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình vẫn còn xảy ra.

  Kết thúc buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo trình Ban Bí thư cho ý kiến trong thời gian tới./.

  Tác giả: Minh Hằng tổng hợp

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội