Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B10, K70.B14, K70.B17, K70.B19, K70.B20 khóa học 2019-2021

  16:00 18/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3104

  Chiều ngày 19/11/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B10, K70.B14, K70.B17, K70.B19, K70.B20 khóa học 2019-2021.

  Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng dự có đại diện Văn phòng Quốc hội và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các viện chuyên ngành cùng các thầy cô giáo và toàn thể học viên các lớp.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà phát biểu chi đạo tại Lễ khai giảng

  Phát biểu tại buổi Lễ, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ sát với yêu cầu, nhiêm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu mỗi đồng chí học viên trong quá trình học tập phải gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng lý luận để giải quyết thực tiễn và từ thực tiễn bổ sung, phát triển lý luận, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện kỹ năng phát hiện, xử lý vấn đề tốt hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cử tham gia học tập chương trình đào tạo lý luận chính trị cao cấp nhất của Đảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Chương trình đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B10, K70.B14, K70.B17, K70.B19, K70.B20 khóa học 2019-2021 kéo dài 18 tháng với 4 khối kiến thức chính, gồm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo thực tế; các chuyên đề đặc thù và bổ trợ./.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội