Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

  16:03 09/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5110

  Sáng 07/12/2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

  Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Học viện.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra Nhân dân cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện.

  Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thu, chi tài chính năm 2019; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tập thể và cá nhân với lãnh đạo Nhà trường; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021.

  Tại Hội nghị, lãnh đạo Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của nhà trường đã có những giải đáp về những kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động Học viện được tổng hợp từ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ sở và ý kiến nêu trực tiếp tại Hội trường, trong đó các ý kiến đã tập trung vào các vấn đề về công tác đào tạo, tài chính, chế độ chính sách, cơ sở vật chất, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giảng viên, người lao động...

  Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Ngọc Hà đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền nỗ lực đạt được trong năm qua trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác tuyển sinh, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đã có những thành tích nổi bật, góp phần vào thành tích chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hà yêu cầu, trong năm 2020, phát huy những thành tích đã đạt được, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ đó có những định hướng cụ thể trên các lĩnh vực  hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng với  danh hiệu trường Đảng, trường Đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Văn An, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách Học viện trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Hà và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp thu nghiêm túc và cụ thể hóa triển khai để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, phấn đấu lập nhiều thành tích để góp phần vào thành tích chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Đồng chí Lưu Văn An đã trực tiếp trả lời, giải đáp những câu hỏi của các cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường; tổng kết những vấn đề thảo luận và nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2020, cụ thể: i) Học viện cần tiếp tục phát huy bản sắc của trường Đảng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp tục giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giảng viên, học viện, sinh viên thiết thực thúc đẩy nhiệm vụ chính trị nhà trường; ii) 100% cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường tán thành thông qua Quyết nghị của Hội nghị; iii) Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước, trong thời kỳ mới; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ các mặt hoạt động, tập trung vào những nhiệm vụ then chốt của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ các mặt hoạt động, lấy nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy quá trình hội nhập làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ; trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị, rà soát vị trí việc làm đối với cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao; iv) Năm 2020, Học viện cần tăng cường công tác quản lý - điều hành, đổi mới các thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin. Đẩy mạnh hiện đại hóa đồng bộ hóa cơ sở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng công sở, môi trường thân thiện văn minh phục vụ các hoạt động và đời sống của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

  Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Học viện đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích hoạt động, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Nhà trường trong thời gian qua.

  Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Học viện:

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

  Đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

  Đồng chí Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

  Tác giả: Mạnh Thắng dẫn tin từ www.ajc.hcma.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội