Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực III

  12:42 14/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4750

  Sáng 14/12/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị khu vực III.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Học viện Chính trị khu vực III. (ảnh: TTXVN)

  Học viện Chính trị khu vực III (Học viện III) - tiền thân là Trường Đảng Liên khu V - thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào công tác nghiên cứu lý luận chung của Đảng và phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

  Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện III gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong suốt 70 năm đó, các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện III tự hào tiếp nối truyền thống Trường Đảng Liên khu V, luôn ý thức trách nhiệm trước Đảng, không ngừng hoàn thiện, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực công tác, để thực sự là trung tâm uy tín về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cho các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo phân cấp của Trung ương, trung tâm về nghiên cứu khoa học.

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III. (ảnh: VGP)

  Trải qua nhiều lần thay đổi tên và hợp nhất, tới nay, Học viện III đã đào tạo hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, từ cấp huyện đến tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ quan Trung ương. Kết quả đó không chỉ góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn giúp nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Hầu hết học viên được đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện đã và đang được giao trọng trách ở các ban, ngành, địa phương và một số cơ quan Trung ương.

  Với những đóng góp liên tục, to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, Học viện III đã được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ ghi nhận và trao tặng một Huân chương Hồ Chí Minh, một Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III (ảnh: TTXVN)

  Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ, công chức, giảng viên Học viện III đã đạt được; và đề nghị, trong thời gian tới, Học viện III cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như các định hướng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục lấy học viên làm trung tâm; phối hợp với các địa phương, cơ quan trong khu vực tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn sát hợp với tình hình cụ thể từng địa phương, lĩnh vực để từ đó đào tạo được những lớp cán bộ mới có nhận thức, tư tưởng chính trị vững vàng. Các khóa học cần tiếp tục được đa dạng hóa, nâng cao năng lực tư duy lý luận với rèn luyện đạo đức, kết hợp kế thừa và đổi mới phát triển; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đội ngũ quản lý có lập trường chính trị vững vàng, tốt về đạo đức, giỏi về chuyên môn. 

  Nhân dịp này,  thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III./

  Tác giả: BBT tổng hợp từ TTXVN, www.baochinhphu.vn, www.dangcongsan.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội