Quyết định số 216-QĐ/HVCTQG về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2019

  09:11 13/02/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 710

  Phụ lục và biểu đính kèm Quyết định số: 216-QĐ/HVCTQG: đề nghị xem tại Trang thông tin nội bộ.

  Tác giả: Vụ KHTC

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội