GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thăm và làm việc với Nhà xuất bản Lý luận chính trị

  09:29 20/02/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1287

  Chiều ngày 14/2/2020, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Nhà xuất bản Lý luận chính trị (Nhà xuất bản). Tham gia đoàn công tác có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện thăm và làm việc tại Nhà xuất bản Lý luận chính trị_ảnh: Nxb

  Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Trung Ý, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã khái quát đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy, những thuận lợi, khó khăn và kết quả hoạt động trên các mặt công tác của Nhà xuất bản Lý luận chính trị những năm vừa qua. Thời gian qua, Nhà xuất bản đã quán triệt và thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xuất bản, liên kết xuất bản, phát hành, chế độ tài chính, kế toán; và về cơ bản, đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác từ những năm trước đây.

  Nhà xuất bản đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, viện nghiên cứu, giảng dạy, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện  đẩy mạnh công tác xuất bản và nâng cao chất lượng xuất bản phẩm; tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Học viện xuất bản một số đề tài khoa học của Học viện; cung cấp một số đầu sách phục vụ các lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khoá XIII; xuất bản và phát hành một số sách về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; các ấn phẩm phục vụ các hội thảo khoa học và sự kiện chính trị quan trọng của Học viện.  

  Hệ thống văn bản thể chế nội bộ của đơn vị đã cơ bản hoàn thiện, đem lại hiệu quả tích cực, kỷ cương, kỷ luật công tác được duy trì khá nền nếp. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trong đó có khó khăn về tài chính, nguồn nhân lực, nhưng tập thể cán bộ, viên chức đơn vị đã đoàn kết, đồng thuận, phát huy tối đa các nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trên tất cả các mặt công tác của đơn vị đã có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực, đời sống, thu nhập của cán bộ được đảm bảo, từng bước cải thiện.

  Tuy nhiên, báo cáo do đồng chí Giám đốc, Tổng Biên tập trình bày cũng chỉ ra nhưng tồn tại, khó khăn, hạn chế của Nhà xuất bản, như: đội ngũ biên tập còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như học thuật, đặc biệt thiếu nguồn nhân lực trình độ cao. Còn tình trạng một số trường chính trị tỉnh/thành phố chưa hợp tác chặt chẽ, đầy đủ, có trách nhiệm với Nhà xuất bản trong việc phát hành sách Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị; chưa có biện pháp xử lý triệt để tình trạng phát hành sách lậu.

  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản và phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Nhà xuất bản đã báo cáo GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện và Đoàn công tác một số phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020 của Nhà xuất bản; đồng thời và một số đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện.

  Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của Nhà xuất bản, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn cả về mô hình, cơ chế hoạt động, nguồn lực tài chính và nhân lực, sự tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Nhà xuất bản đã có nhiều cố gắng, chủ động, tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; có nhiều đổi mới, cải tiến trên các mặt công tác, đem lại hiệu quả rõ rệt, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  Trong bối cảnh ngân sách nhà nước cắt giảm, nhưng Nhà xuất bản vẫn đảm bảo các mặt hoạt động, tăng doanh thu hàng năm; phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu sách giáo trình cho các học viện, nhà trường; đời sống cán bộ từng bước được cải thiện. Đây là kết quả quan trọng, đặt nền móng hướng tới mô hình tự chủ một phần về tài chính của Nhà xuất bản. Cùng với hoạt động chuyên môn, Nhà xuất bản đã quan tâm, tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ biên tập viên trẻ. Chi bộ Nhà xuất bản đã duy trì hoạt động nền nếp, chất lượng và có  kết quả nổi bật trong công tác phát triển đảng viên mới.

  Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các đề xuất, kiến nghị của Nhà xuất bản và ý kiến trao đổi của lãnh đạo các đơn vị chức năng tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện yêu cầu, trong thời gian tới tập thể Nhà xuất bản tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo xuất bản đầy đủ, kịp thời giáo trình, tài liệu cho các hệ lớp của Học viện; các công trình hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, các công trình khoa học trọng điểm của Học viện; các sách phổ cập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và các sách về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Cùng với đó, Nhà xuất bản cần phối hợp với các đơn vị chức năng đánh giá đầy đủ mô hình, cơ chế hoạt động, xây dựng mô hình hoạt động của Nhà xuất bản theo hướng là một đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ một phần tài chính; Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể Nhà xuất bản gắn với chiến lược phát triển của Học viện; Sửa đổi, bổ sung, trình Giám đốc Học viện han hành Quy chế quản lý công tác xuất bản mới, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và các học viện, nhà trường để thực hiện tốt Quy chế quản lý công tác xuất bản; Tăng cường nguồn nhân lực trình độ cao, chú ý tới đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là biên tập viên; Sắp xếp lại trụ sở làm việc để đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi./.

  Tác giả: Nhà xuất bản Lý luận chính trị

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội