Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho học viên học hệ tập trung tại Học viện

  14:59 20/02/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1264

  Để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virut Covid-19 gây ra và cùng chung tay cộng đồng trách nhiệm với Học viện và mỗi học viên trong việc bảo vệ sức khỏe, ngày 18/02/2020, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I và Ban Liên lạc học viên là cán bộ Đoàn đang học cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) hệ tập trung tại Học viện tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho học viên các lớp CCLLCT hệ tập trung, học viên các lớp cử nhân chính trị Lào học tập tại Học viện.

  Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I phát khẩu trang miễn phí cho học viên tại Học viện Chính trị khu vực I

  Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I và Ban Liên lạc học viên là cán bộ Đoàn đang học CCLLCT hệ tập trung tại Học viện, đồng chí Lê Sỹ Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I và đồng chí Phạm Quang Tú, Trưởng Ban Liên lạc học viên là cán bộ Đoàn đang học CCLLCT hệ tập trung tại Học viện đã phát 800 chiếc khẩu trang vải tới tất cả học viên các lớp CCLLCT hệ tập trung, học viên các lớp cử nhân chính trị Lào học tập tại Học viện.

  Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I và Ban Liên lạc học viên là cán bộ Đoàn đang học CCLLCT hệ tập trung tại Học viện góp phần giúp học viên yên tâm học tập và rèn luyện; phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virut Covid-19 gây ra

  Tác giả: Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội