Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, lần thứ VII – năm 2020

  14:17 21/02/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1633

  Sáng ngày 21/2/2020, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lần thứ VII – năm 2020 (Hội thi) họp triển khai các nội dung cơ bản cho Hội thi.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi dự và chủ trì; cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm; lãnh đạo Vụ Các trường chính trị; và toàn thể thành viên Ban Tổ chức, tổ giúp việc Hội thi.

  Đại biểu dự họp

  Về phía các trường chính trị đăng cai tổ chức Hội thi, dự họp có: đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các đồng chí trong Ban lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị là một hoạt động ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị ở các trường chính trị, trường bộ, ngành. Hội thi được định kỳ tổ chức 3 năm 1 lần.

  Thông qua hội thi sẽ thúc đẩy giảng viên tích cực cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; là dịp để giảng viên các trường học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương. Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, giúp các giảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm chuyên môn, tình cảm nghề nghiệp.

  Theo kế hoạch, hội thi được tổ chức vào tháng 8-2020 ở hai khu vực, cụ thể: i) Khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra) gồm 31 trường chính trị cấp tỉnh và 09 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. ii) Khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) gồm 32 trường chính trị cấp tỉnh và 02 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị đã báo cáo chi tiết về công tác chuẩn bị Hội thi, các văn bản, kế hoạch, hồ sơ, quy chế, phân công nhiệm vụ… và những kiến nghị, đề xuất để đảm bảo thành công của Hội thi.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu kết luận

  Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, ý kiến góp ý của các thành viên Ban Tổ chức, ý kiến góp ý của lãnh đạo 2 tỉnh đăng cai tổ chức, kết luận hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh, Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lần thứ VII – năm 2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, v.v.. Vì vậy, đồng chí yêu cầu chương trình và các hoạt động chuẩn bị cho Hội thi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát hợp; Ban Tổ chức Hội thi phải kịp thời nắm bắt kinh nghiệm thành công và những vấn đề đặt ra của Hội thi ở từng cấp, từng địa phương để tháo gỡ và tham mưu hiệu quả, qua đó lan tỏa giá trị và bản sắc giảng viên Trường Đảng.

  Đối với các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu phải chủ động, sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết; chú ý hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các trường chính trị, trường bộ, ngành trong suốt quá trình tổ chức Hội thi (từ cấp khoa, cấp trường và Hội thi cấp Học viện). Các công việc theo kế hoạch cần được phối hợp thực hiện đồng bộ, toàn diện, trong từng mảng công việc của từng đơn vị, thành viên cần có sự bổ sung, hoàn chỉnh để bảo đảm yêu cầu đề ra.

  Đối với 2 đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi (Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu cần quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất và tạo điều kiện cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng trường chính trị tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Hội thi; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy, nổ...;

  Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi cũng có những chỉ đạo cụ thể về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi; công tác an ninh trật tự, đảm bảo an ninh an toàn sức khỏe cho các đoàn tham dự, v.v..

  Tác giả: BBT & Mạnh Hiển

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội