Lễ bế giảng và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt I năm 2020

  17:45 26/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6686

  Sáng ngày 26/6/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt I năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo buổi lễ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

  Cùng dự có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các vụ chức năng, viện chuyên ngành, các thầy giáo, cô giáo và hơn 400 học viên các khóa.

  Báo cáo tổng kết các khóa học, PGS,TS Phạm Minh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo cho biết, sau thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí học viên cao học khóa 24 đợt 1 và 2 (2017-2019), khóa 25 đợt 1 (2018-2020) và nghiên cứu sinh các khóa 28, 29, 30, 31, 32 đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. Tại buổi lễ có 420 học viên cao học và 58 nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng.

  Trong quá trình đào tạo, để triển khai đảm bảo đúng tiến độ, có hiệu quả chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh, các viện chuyên ngành đã chủ động chọn lựa, bố trí giảng viên có khả năng đảm nhận giảng các chuyên đề, hướng dẫn luận văn, luận án cho học viên. Việc chấp hành thời gian giảng dạy trên lớp của giảng viên và học tập của học viên được đảm bảo khá nghiêm túc theo quy định của Học viện. Các thầy giáo, cô giáo đều nhiệt tình, có trách nhiệm, học viên có ý thức nghe giảng, tích cực phát biểu trong thảo luận.

  Việc quản lý thi hết các học phần được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Vụ Quản lý đào tạo và Ban Thanh tra Học viện thường xuyên kiểm tra việc thi hết các học phần của các lớp. Công tác tổ chức chấm luận văn cho học viên cao học và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh được thực hiện nghiêm túc, đã khắc phục được một phần tình trạng chậm tiến độ; chất lượng luận văn đáp ứng được yêu cầu. Kết thúc học kỳ và năm học, Vụ Quản lý đào tạo chỉ đạo các lớp sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình học tập, rèn luyện của từng học viên, tổ chức nghe nghiên cứu sinh báo cáo tiến độ thực hiện luận án, qua đó chỉ đạo công tác đào tạo sát thực, chặt chẽ, thực chất và đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

  Sau thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện, các học viên đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, những kiến thức chuyên ngành. Đặc biệt, trong quá trình lựa chọn đề tài, nghiên cứu viết luận văn, luận án, học viên đã tích cực chủ động lựa chọn các nội dung nghiên cứu vừa phù hợp với chiến lược nghiên cứu khoa học của Học viện, vừa gắn với thực tiễn của địa phương hoặc ngành mà học viên đang công tác. Thông qua các buổi học tập trên lớp, đi thực tế và thảo luận, nghiên cứu viết luận văn, luận án, nhận thức chính trị, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp luận của các học viên được nâng lên rõ rệt.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện trao bằng Tiến sỹ cho các đồng chí học viên_ảnh: hcma

  Phát biểu tại Lễ bế giảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chúc mừng thành công của hơn 400 tân tiến sĩ, thạc sĩ đã được công nhận học vị và nhận bằng trong buổi lễ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công cuộc đổi mới đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế theo những mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XII tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ làm công tác lý luận, cũng như đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung. Thời gian qua Đảng ta đã rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị. Hiện nay, các cơ quan Trung ương và các địa phương đang rất cần có thêm đội ngũ cán bộ làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, công tác tư tưởng, lý luận và và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ này cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ lý luận tốt, có khả năng nghiên cứu, giảng dạy cũng như tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

  Kết quả đào tạo sau đại học của Học viện trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc bổ sung đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể ở Trung ương, địa phương và cho các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước. Ngày hôm nay, hơn 400 học viên được công nhận học vị và nhận bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, là một minh chứng cụ thể về sự đóng góp của Học viện trong lĩnh vực này.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, qua thời gian nghiên cứu, học tập, các đồng chí học viên đã tiếp thu được tri thức từ các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Đây thực sự là vốn quý để các đồng chí tiếp tục tham gia và đóng góp có hiệu quả hơn vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận và hoạt động lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực tiễn trong thời gian tới. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, khi trở về vị trí công tác, các đồng chí học viên sẽ trở thành những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, những cán bộ lãnh đạo quản lý gương mẫu, giữ vai trò nòng cốt trong cơ quan nói riêng cũng như với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, xứng đáng là học viên của ngôi trường cao cấp nhất của đất nước về đào tạo lý luận chính trị và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý.

  Sau buổi lễ hôm nay, Học viện vẫn thường xuyên theo dõi, chờ đón những thành tích trong công tác, học tập và rèn luyện của các đồng chí học viên. Những thành tích ấy sẽ là nguồn động viên, khích lệ đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của Học viện; đồng thời, chính những thành tích của các đồng chí học viên sẽ góp phần nâng cao hơn nữa uy tín của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao bằng thạc sỹ cho các đồng chí học viên_ảnh:hcma

  PGS,TS Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo trao bằng thạc sỹ cho các đồng chí học viên_ảnh:hcma

  Tác giả: Đỗ Dung, Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội