Cụm thi đua số 7 tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại các trường chính trị khu vực Tây Nguyên hiện nay"

  14:55 02/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1501

  Chủ trì hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

  Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/HVCTQG ngày 13/02/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc  hướng dẫn tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2020; Kế hoạch số 18-KH/CTĐ ngày 28-2-2020 của Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 về hoạt động Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Tây Nguyên năm 2020, sáng ngày 25/6/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông - Cụm thi đua số 7 đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề:“Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính tại các trường chính trị khu vực Tây Nguyên hiện nay”. Chủ trì hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

  Dự hội thảo có đồng chí Lê Khắc Ghi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông; đồng chí Mai Thị Xuân Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông; TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức của 05 trường chính trị trong Cụm thi đua số 7, gồm các trường chính trị: Đắk Nông, Đắk Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

  Đại biểu dự và tham luận tại Hội thảo

  Tại hội thảo, ngoài 9 ý kiến tham luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 40 báo cáo tham luận và đưa vào Kỷ yếu Hội thảo. Các tham luận đều thể hiện sự tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại các trường chính trị khu vực Tây Nguyên.

  Phát biểu tại Hội thảo, TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đánh giá cao các tham luận tại hội thảo đã bám sát chủ đề, các báo cáo đã chia sẻ kinh nghiệm của các trường về phương pháp, cách thức, tổ chức nghiên cứu thực tế. Đề xuất được nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của đội ngũ giảng viên, học viên trong thời gian tới. Hội thảo chính là dịp để các trường chính trị khu vực Tây Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; các giảng viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Trên cơ sở những tham luận và các bài viết của hội thảo này, có thể biên tập để xuất bản thành sách để tham khảo cho các trường chính trị và các cơ sở đào tạo khác góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Tây Nguyên.

  Với phương châm của công tác thi đua“ Đoàn kết – Dân chủ- Gương mẫu - Sáng tạo – Hiệu quả”, sau hội thảo, các đại biểu đã đi nghiên cứu thực tế và tổ chức Hội thao với 06 nội dung thi đấu giữa các trường chính trị khu vực Tây Nguyên. Đây là dịp để cán bộ, viên chức các trường chính trị trong Cụm thi đua số 7 giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, phát huy tinh thần xây dựng học hỏi lẫn nhau, suy tôn đúng, khen thưởng chính xác, đưa phong trào thi đua giữa các trường trong cụm thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị tỉnh khu vực Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ./.

  Tác giả: Vụ CTCT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội