Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực I: "Quả ngọt" từ sự đổi mới

  12:53 08/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1008

  Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học ban đầu là một trong hai bộ môn thuộc Khoa Triết học - Chủ nghĩa cộng sản khoa học của Trường Đảng khu Tây Bắc, nay là Học viện Chính trị khu vực I.

  Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực I: "Quả ngọt" từ sự đổi mới

  Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, viên chức của Khoa đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cờ thi đua cấp Học viện và nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Trải qua các thời kỳ phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa vừa có phẩm chất chính trị vững vàng, vừa có trình độ chuyên môn tốt, đảm đương được nhiệm vụ. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học là đơn vị được Học viện Chính trị khu vực I đánh giá cao về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu, bài bản, có phẩm chất và năng lực đáp ứng các loại hình lớp học, môn học. 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó 25% là tiến sĩ, có năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy, đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ. Các giảng viên của Khoa có tinh thn đoàn kết, vượt khó, hợp tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần vào thành công chung của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện, v.v.

  Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, Khoa đã nghiêm túc trin khai đổi mới phương pháp ging dy theo hướng thân thin, bi dưỡng sự say mê, hứng thú, tinh thần chủ động, thái độ tích cực trong học tập của học viên, đã khắc phục tình trạng dạy học theo lối độc thoại. Để đápng yêu cu nâng cao cht lượng bài ging, các ging viên đều thc hin bổ sung ni dung, cp nht kiến thc trên cơ sở khung chương trình Cao cp lý lun chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Phương pháp ging dy tích cực được các ging viên vn dng nhun nhuyn kết hợp với sử dụng phương tiện giảng dạy hiện đại. Bên cạnh đó, các giảng viên còn chia sẻ thông tin tư liệu, góp ý bài giảng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn để tạo sự thống nhất, đồng thuận về nội dung bài giảng. Các bài giảng đều đảm bảo chất lượng về tính chính trị, tư tưởng, tính khoa học, có cập nhật tri thức, bám sát thực tiễn đổi mới của đất nước và xu thế quốc tế, đem lại hứng thú cho học viên. Hàng năm, Khoa tổ chức cho toàn thể cán bộ viên chức đi thực tế để tiếp cận với thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm đưa vào bài giảng một cách hài hòa, sinh động hơn. Hơn 60 năm qua, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học đã hoàn thành tt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công tác đào tạo tại các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung ở các tỉnh phía Bắc và các ban, bộ, ngành Trung ương. Khoa cũng đã hướng dn thành công nhiều đoàn hc viên các hệ đào to tp trung và không tp trung đi nghiên cu thc tế ở các tỉnhphía Bc và phía Nam.

  Để có tài liu phc vcho công tác đào to, trong 05 năm 2015-2020, Khoa đã biên doạn được mt số giáo trình, tài liệu phc vụ cho việc dy và học chương trình Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị (văn bằng 2), chương trình cử nhân chính trị cho học viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như:  Đề cương chi tiết bài ging và kế hoạch bài giảng các chuyên đề thuộc môn Chủ nghĩa xã hi khoa học; hệ thống ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, hướng dẫn học tập phục vụ cho việc đánh giá kết quả học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; Giáo trình Lý luận về dân chủ... Bên cạnh tập bài giảng và giáo trình do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản thì hiện nay, với các tài liệu, giáo trình tự biên soạn, Khoa đã chủ động hơn trong công tác giảng dạy. Đồng thời, giúp học viên chủ động hơn trong định hướng tự học và giảng viên thực hiện có hiệu quả quá trình đổi mới phương pháp theo hướng tích cc, phát huy vai trò ca người hc, nâng cao kỹ năng vn dng lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

  Không chỉ đổi mới trong công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa cũng đã có mt bước tiến mnh mẽ về số lượng và chất lượng. Các cán bộ, giảng viên đã thể hiện khả năng tư duy độc lập, khả năng tổng hợp, phân tích, nhìn nhận vấn đề sâu sắc, phục vụ tốt công tác giảng dạy. Mt số giảng viên trẻ đã thể hiện khả năng khá tốt trong lĩnh vc nghiên cu khoa học. 100% cán bộ, giảng viên đã tham gia thc hin và chủ nhiệm đề tài nghiên cu khoa hc cp cơ sở hoặc hoc tham gia đề tài cp Bộ, đề tài cp Nhà nước. Trong đó, ch nhiệm 01 đề tài Nafosted loại xuất sắc, 06 đề tài cấp cơ sở đạt loại xuất sắc. Các đề tài đều có tính ứng dụng cao.

  Những “quả ngọt” trong việc mạnh dạn đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính là tiền đề, là động lực sức mạnh để đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ, công chức Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Học viện Chính trị khu vực I ngày càng phát triển./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội