Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ: Phát huy thế mạnh để thành công

  16:42 08/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1262

  Nhiều lần được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã không ngừng phát huy thế mạnh, sự đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, giảng viên, người lao động để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

  Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ: Phát huy thế mạnh để thành công

  Giai đoạn 2015-2020, Trường đã luôn xác định xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Chất lượng cán bộ gắn liền với trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhà trường đã đề nghị Tỉnh ủy Phú Thọ tuyển dụng, bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng thời cử cán bộ, giảng viên, nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên của Nhà trường gồm 01 tiến sĩ, 36 thạc sĩ, 27 cử nhân. Các giảng viên sau khi được đào tạo nâng cao trình độ đều thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng bài giảng được nâng lên, được học viên, lãnh đạo Nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

  Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất sáng kiến, kinh nghiệm là một trong những nội dung thi đua hết sức thiết thực, được cán bộ, giảng viên tham gia thường xuyên, có chất lượng. Chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được nâng cao. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều được ứng dụng, triển khai trong thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của Nhà trường, đồng thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, Nhà trường đã thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh nghiệm thu xếp loại xuất sắc; 38 đề tài nghiên cứu khoa học và 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

  Bên cạnh việc nghiên cứu khoa học, các khoa, phòng tổ chức và duy trì tốt hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường làm cơ sở để bình bầu danh hiệu Giảng viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở và chọn cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 05 giảng viên tham gia Hội thi dạy giỏi lý luận chính trị toàn quốc đều đạt danh hiệu Giảng viên giỏi, trong đó có 04 giảng viên đạt loại xuất sắc, được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng dạy giỏi lý luận toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đạt 01 giải Nhì cá nhân, giải Nhì toàn đoàn. Bên cạnh đó, Nhà trường có nhiều cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi do Trung ương và tỉnh tổ chức: 01 giải A, 01 giải Nhất tập thể, 02 giải Nhì cá nhân toàn tỉnh, 02 giải khuyến khích cá nhân toàn quốc trong cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 01 cá nhân đạt giải Nhất “Hội thi Bí thư chi bộ giỏi” cấp tỉnh, 01 cá nhân đạt giải Khuyến khích tại Hội thi “Tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”...

  Một trong những thế mạnh ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đó là tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Tiêu biểu như phong trào thi đua“Giảng dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”, thực hiện nghiêm túc “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Nhà trường tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa, tổ chức thành công sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Trong 05 năm (2015-2020), các Chi bộ đã tổ chức trên 50 buổi sinh hoạt chuyên đề, nhờ đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy Nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể, 20 cá nhân; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã chọn 01 tập thể, 01 cá nhân của trường là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề là một nguyên nhân quan trọng giúp chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không ngừng nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học viên đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó 70-80% xếp loại khá, giỏi. Học viên sau khi tốt nghiệp đều nắm vững về lý luận chính trị, các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính nhà nước, công tác vận động quần chúng, có kỹ năng áp dụng lý luận với thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị.

  Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được công nhận cơ quan văn hóa, được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen. Năm 2017, Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2018, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh tặng Bằng khen Tổ chức cơ sở đảng 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội