Hội thảo khoa học “Đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng - Thực trạng và giải pháp”

  09:26 10/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3372

  Sáng ngày 9/7/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng - Thực trạng và giải pháp”. PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS,TS Dương Trung Ý, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản điều hành Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Dương Trung Ý, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những thành tựu lớn lao đã đạt được, đất nước ta phải đối diện với những khó khăn và trở lực không nhỏ. Các thế lực thù địch trong nước và ngoài nước không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn, lật đổ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những thủ đoạn thâm độc, tinh vi là đánh vào nền tảng lịch sử của Đảng, nền tảng lịch sử cách mạng do Đảng lãnh đạo, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam và lịch sử cách mạng thế giới.

  PGS,TS Dương Trung Ý, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo

  PGS,TS Dương Trung Ý khẳng định, trước tình hình đó, các nhà khoa học Việt Nam đã đấu tranh chống lại các thế lực thù địch thông qua việc nghiên cứu, phản ánh toàn diện, làm sáng rõ nhiều vấn đề về lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta theo quan điểm đổi mới, khách quan, khoa học; đồng thời đấu tranh trực diện phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tác về lịch sử Đảng thông qua các công trình nghiên cứu, các bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn hạn chế, tính đấu tranh chưa cao, thiếu sắc sảo…. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu thực trạng, kết quả, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đề xuất các biện pháp để công tác đấu tranh hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại những luận điệu xuyên tạc và bóp méo sự thật lịch sử, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Tại Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung sau: i) một là những vấn đề lý luận và thực tiễn đấu tranh chống âm mưu và hành động chống xuyên tạc, bóp méo lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng từ năm 1930 đến nay; ii) hai là làm rõ những vấn đề mà các thế lực phản động xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như thành lập Đảng, cách mạng tháng Tám, cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…; iii) ba là đề ra các giải pháp đấu tranh chống âm mưu và hành động xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử Đảng với lộ trình, hình thức và phương pháp đấu tranh phù hợp.

  Hội thảo khoa học “Đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng - Thực trạng và giải pháp” thuộc Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” do PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì./.

  Tác giả: M.H & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội