Trường Chính trị tỉnh Kon Tum: Đơn vị dẫn đầu khu vực Tây Nguyên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  14:41 09/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1298

  Gần 30 năm kể từ ngày thành lập, với những nỗ lực phấn đấu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, được nhận Cờ thi đua cấp Học viện…

  Trường Chính trị tỉnh Kon Tum: Đơn vị dẫn đầu khu vực Tây Nguyên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giảng viên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhà trường khuyến khích các giảng viên nâng cao chất lượng soạn giáo án, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Song song với đó, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất máy vi tính, máy chiếu, bổ sung sách, tạp chí cho thư viện... để phục vụ cho việc dạy, học đạt hiệu quả cao hơn.

  Từ khi thành lập đến nay, các cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do vậy, các mặt công tác của Trường đều được hoàn thành tốt. Năm năm qua (2015-2020), Trường đã thực hiện đào tạo 42 lớp, bồi dưỡng 112 lớp (tổng số lượng học viên là 13.436 người), tăng 60 lớp (6.165 học viên) so với giai đoạn 2010-2015. Các lớp đã từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh của tỉnh Kon Tum. Các giảng viên của Trường cũng không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng bài giảng. Hiện nay, trình độ các mặt của đội ngũ giảng viên đã được nâng lên: Nhà trường có tổng số 26 giảng viên, trong đó có 02 tiến sĩ, 16 thạc sĩ, 08 cử nhân (08 đồng chí đang học thạc sĩ), 17 đồng chí có trình độ lý luận cao cấp, 08 trung cấp và 01 đang học Trung cấp lý luận chính trị. Cán bộ, viên chức của Trường tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan.

  Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn cũng được quan tâm triển khai, đạt hiệu quả cao. Trường đã thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh, 07 đề tài cấp cơ sở, 46 sáng kiến cấp cơ sở, 117 lượt giảng viên đi nghiên cứu thực tế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Nhiều cán bộ, giảng viên Nhà trường đã tham gia Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, tham gia tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tham gia Hội thảo góp ý Dự thảo nội dung sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kom Tum, tập III (2001-2020).

  Bên cạnh đó, thực hiện công tác xây dựng xã kết nghĩa theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh đã duy trì việc kết nghĩa với xã Ya Ly, huyện Sa Thầy với nhiều hoạt động thiết thực. Trường nhận giúp đỡ 3 hộ nghèo của xã với mức 5 triệu đồng/hộ/năm. Các gia đình chính sách được thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày thương binh, liệt sĩ, tết Nguyên đán... Hàng tháng, Ban Giám hiệu đều cử cán bộ, viên chức của Trường xuống xã Ya Ly nắm tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng... phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tăng không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa xã đồng thời thắt chặt thêm sợi dây đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, giảng viên Nhà trường với cán bộ, nhân dân xã Ya Ly./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội