Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025)

  15:05 13/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2591

  Sáng ngày 11/7/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”.

  Các đại biểu thành kính làm lễ dâng hoa trước Tượng Bác trước khi bắt đầu chương trình chính thức của Đại hội

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đại hội vinh dự đón các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương.

  Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Nguyễn Duy Bắc, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, đồng chí Lê Văn Lợi. Dự đại hội có các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; cùng sự hiện diện của 498 đại biểu là đại diện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị); đại biểu là đại diện của 41 tập thể điển hình tiên tiến và 157 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến.

  đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo

  Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; là mốc đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua, khen thưởng tại Học viện trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng, phát triển và những thành tích mà Học viện đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020.

  Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã trích dẫn lại lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Tư tưởng yêu nước phải tỏ ra trong công việc thực tế, trong Thi đua ái quốc” và “công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”. Đồng chí khẳng định: Tự hào là mái trường Đảng được vinh dự mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Học viện đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trực tiếp tổ chức các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao. Học viện đã đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên mọi mặt hoạt động, thu hút sự tham gia của 100% các đơn vị trực thuộc Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bộ, ngành.

  Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020-2025) là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua tại Học viện và các trường chính trị trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm qua và những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống Học viện và các trường chính trị; lắng nghe một số tham luận của các tập thể, cá nhân chia sẻ về những cách làm hay, những đột phá mới nhằm mang lại hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực công tác.

  Để quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đề nghị, việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị trực thuộc Học viện cần phải thiết thực, cụ thể và sát với các nhiệm vụ chính trị của Học viện và địa phương giao cho. Qua đó, tiếp tục khẳng định, phát huy uy tín, vị thế, bản sắc Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đưa vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trở thành một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là công cụ quản lý của Nhà nước, là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và là biện pháp để xây dựng con người mới.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

  Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện trình bày cho thấy, trong giai đoạn 2015-2020, Học viện đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

  Học viện đã tích cực thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết là đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh quản lý hệ thống, đảm bảo các nội dung đào tạo, giảng dạy được áp dụng thống nhất và có sự quản lý chặt chẽ. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng đa dạng các loại hình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn đáp ứng nhu cầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng thể hiện rõ bản sắc trường Đảng. Ngoài việc trang bị kiến thức, Học viện còn chú trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho học viên. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng lấy người học và giảng viên làm trung tâm; tăng cường tương tác hai chiều; chọn lựa địa điểm nghiên cứu thực tế điển hình, phù hợp với từng đối tượng học. Công tác quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có chuyển biến tích cực, tập trung chủ yếu vào quản lý hành chính đối với giảng viên, học viên bằng công nghệ thông tin và tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật nhằm dần khắc phục tình trạng  “lười học lý luận” của học viên. Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng được thực hiện nghiêm, đúng quy trình, chặt chẽ trong toàn hệ thống Học viện. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện một số khâu của công tác khảo thí đã phát huy tác dụng. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được bao quát toàn diện từ hoạt động giảng dạy của giảng viên đến đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên.

  Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Các chương trình nghiên cứu khoa học được triển khai đồng bộ, quy mô lớn và đạt nhiều kết quả. Nghiên cứu khoa học đã bám sát các định hướng, chương trình công tác của Trung ương Đảng, Chính phủ; hoàn thiện các nội dung, chương trình và nâng cao chất lượng bài giảng của giảng viên; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó đã khẳng định uy tín, vị thế của Học viện. Học viện đã tổ chức thành công nhiều tọa đàm, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia, tạo được tiếng vang trong xã hội, góp phần khẳng định tầm vóc, vị thế, chất lượng nghiên cứu khoa học của Học viện ở trong và ngoài nước. Trong giai đoạn vừa qua, Học viện đã thực hiện 2.690 đề tài khoa học các cấp (tăng 61.9% so với giai đoạn trước). Đặc biệt, Học viện đã thực hiện 218 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 24 Hội thảo cấp quốc gia. Đây là hai thành tích mới so với giai đoạn 2010-2015. Rõ nét nhất trong công tác nghiên cứu khoa học đó là Học viện đã chủ động thực hiện chắt lọc các kết quả nghiên cứu, xây dựng hơn 40 báo cáo chuyên đề, các kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ phong trào thi đua trong 5 năm qua chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức; việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

  Đại hội nghe tham luận của đại diện 03 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến; nghe công bố các quyết định khen thưởng: Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba cho 02 cá nhân, Huân chương Lao động các hạng cho 05 cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân, Cờ thi đua cấp Học viện cho 25 tập thể, Bằng khen của Giám đốc Học viện cho 16 tập thể và 115 cá nhân, Bằng công nhận điển hình tiên tiến cho 42 cá nhân.

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ Lời kêu gọi của Người, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, như phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Trống Bắc Lý”, “Hai tốt”...; hay trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước với các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Dạy tốt, học tốt", “Thi đua quyết thắng”, "Vì an ninh Tổ quốc", “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"… và nhiều phong trào khác với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng, thống nhất Tổ quốc và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nướcxây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hoà cùng với phong trào thi đua yêu nước của cả nước, trong các chặng đường xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phát huy truyền thống tốt đẹp của trường Đảng; tích cực thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định được vị thế và uy tín của Trường Đảng trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chúc mừng 498 đại biểu điển hình tiên tiến về dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025).

  Đại hội vinh dự đón 498 đại biểu là đại diện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị); đại biểu là đại diện của 41 tập thể điển hình tiên tiến và 157 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến

  Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với phát huy đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, nhất là lý luận chính trị trong thời kỳ mới, thời kỳ rèn luyện và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý thích ứng với những điều kiện đổi mới, nâng cao nhận thức về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để các tấm gương này thực sự được lan tỏa trong toàn hệ thống Học viện và động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Đồng thời, cần tạo môi trường thi đua lành mạnh, phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua đột xuất để xây dựng, phát triển Học viện ngang tầm nhiệm vụ mà Bộ Chính trị và Trung ương Đảng giao phó; là động lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước; xây dựng văn hóa trường Đảng gắn liền với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng hình ảnh người cán bộ trường Đảng trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu. Công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy đông đảo cán bộ, công viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tự giác và đổi mới, sáng tạo; tạo nên khí thế thi đua lao động, nghiên cứu, giảng dạy trong toàn hệ thống trường Đảng. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

  Cần luôn luôn chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ gìn sự trong sạch và đoàn kết trong Đảng bộ, gắn bó gần gũi, mật thiết với nhân dân; thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí. Thực hiện tốt “xây đi đôi với chống”, “nói đi đôi với làm”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, không nói và viết sai quan điểm, chủ trương của Đảng; tích cực tăng cường nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng, toàn hệ thống Học viện sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống của trường Đảng mang tên Bác, quyết tâm làm hết sức mình, đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hệ thống Học viện xứng đáng với truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chức năng, nhiệm vụ của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” với các nội dung chủ yếu sau:

  Thứ nhất, thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín của Học viện và các trường chính trị; thực hiện xây dựng mô hình tập thể kiểu mẫu và hình ảnh mẫu mực người cán bộ Trường Đảng.

  Thứ hai, thi đua xây dựng, phát triển toàn diện để Học viện trở thành một trung tâm quốc gia đào tạo, nghiên cứu khoa học hiện đại, bản sắc và hội nhập có uy tín cao.

  Thứ ba, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chú trọng đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 

  Thứ tư, thi đua hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Học viện và đơn vị.

  Thứ năm, thi đua thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động và các quy định hiện hành của Học viện, của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025. 

  Với tinh thần  “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bi thư Trung ương Đảng, GIám đốc Học viện đề nghị các tập thể trực thuộc Học viện và các trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương tích cực hưởng ứng, sáng tạo và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua giai đoạn 2020-2025.

  Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân 

  Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc và đồng chí Hoàng Phúc Lâm trao tặng Cờ thi đua cấp Học viện cho 25 tập thể

  Đồng chí Lê Văn Lợi và đồng chí Hoàng Phúc Lâm trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho các tập thể và cá nhân

  Tác giả: Mạnh Thắng & Bùi Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội