Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và Tọa đàm “Thực hiện quy chế quản lý đào tạo theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG - một số vấn đề đặt ra hiện nay”

  09:05 16/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2916

  Ngày 12/7/2020, tại Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình, kế hoạch thi đua 06 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 và Tọa đàm "Thực hiện quy chế quản lý đào tạo theo Quyết định số 2252 - QĐ/HVCTQGHCM - Một số vấn đề đặt ra hiện nay".

  Cụm thi đua số 1 gồm 05 trường chính trị thành phố trực thuộc Trung ương (Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh).

  Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng - đơn vị Cụm trưởng; đồng chí Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ - Cụm phó. Dự Hội nghị có TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của 05 trường chính trị thành phố trực thuộc Trung ương trong Cụm thi đua số 1. 

  TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết chương trình, kế hoạch thi đua 06 tháng đầu năm 2020. Trong 06 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 1 đã thực hiện 269 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó khai giảng 51 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 34 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, quản lý cấp phòng, bồi dưỡng…; triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học cấp bộ, 01 đề tài cấp thành phố và 20 đề tài khoa học cấp trường; tổ chức 10 cuộc hội thảo và tọa đàm khoa học cấp trường, xuất bản 07 số tạp chí, bản tin và một số hoạt động thuộc chương trình hợp tác quốc tế. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất các nội dung quan trọng trong báo cáo sơ kết cũng như phương hướng hoạt động tổ chức phong trào thi đua 06 tháng cuối năm 2020 của các trường chính trị trong Cụm, trong đó tập trung đề xuất các hình thức tăng cường giao lưu về học thuật, chuyên môn, kinh nghiệm trong điều hành giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường trong Cụm; các đề xuất, kiến nghị với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nhân dịp sơ kết, Cụm thi đua số 1 cũng tổ chức tọa đàm “Thực hiện quy chế quản lý đào tạo theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG – một số vấn đề đặt ra hiện nay”. Tọa đàm nhận được 15 ý kiến trao đổi, thảo luận về những điểm hợp lý, những vấn đề đặt ra sau 01 năm thực hiện Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02-5-2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào các vấn đề: độ tuổi tuyển sinh học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, điều kiện dự thi hết phần học, thi tốt nghiệp, quy đổi giờ khoa học, định mức giờ chuẩn giảng dạy, nghiên cứu khoa học.... Các trường cũng đề xuất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sớm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện bộ quy chế quản lý đào tạo cho phù hợp thực tiễn.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị và Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

  Tác giả: Lưu Thị Ngọc, Vụ Các trường chính trị

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội