Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025

  03:20 11/08/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3434

  Ngày 9/8/2020, Đảng ủy Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

  Cùng chủ trì có đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng uỷ Học viện.

  Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Học viện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 9/8/2020, Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín). Hội nghị lần này là bước 2 trong quy trình 5 bước để chuẩn bị cho công tác nhân sự của Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. 

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã quán triệt việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, phương châm; tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và quy trình giới thiệu theo quy định và một số nội dung, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa III để các đại biểu nắm vững các yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu; từ đó phát huy trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa III.

  Trên cơ sở danh sách dự kiến đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện giới thiệu đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu Hội nghị cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao để xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa III đảm bảo tính kế thừa vững chắc, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Học viện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Học viện trong thời kỳ mới; có số lượng, cơ cấu hợp lý; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và uy tín để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị

  Trước đó, tại bước 1, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện trên cơ sở tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi theo quy định lập danh sách các đồng chí đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí và giới thiệu danh sách gồm 22 đồng chí tham gia lần đầu để lấy ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2).

  Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra trong cả ngày 9/8/2020. Trong buổi sáng, hội nghị thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Vào buổi chiều hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

  Các đại biểu bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Tác giả: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội