Bế giảng các Lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70.C07 và K70.C08 (khóa học 2019-2020)

  12:06 26/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2636

  Chiều ngày 25/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng các lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70.C07 và K70.C08 (khóa học 2019-2020).

  Dự buổi Lễ có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các viện chuyên ngành, các đơn vị chức năng thuộc Học viện; các thầy cô giáo và toàn thể học viên Lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70.C07 và K70.C08 (khóa học 2019-2020).

  PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế giảng

  Sau thời gian học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, học viên các Lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70.C07 và K70.C08 đã được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước; năng lực, tư duy lãnh đạo, quản lý và khả năng xử lý các tình huống trong thực tiễn ở đơn vị. Và mặc dù bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, học viên các Lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70.C07 và K70.C08 đã thực hiện nghiêm quy chế đào tạo của Học viện, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của khóa học đề ra.

  Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và chúc mừng kết quả học tập của toàn thể học viên 2 lớp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

  PGS,TS Dương Trung Ý mong muốn với những kiến thức lĩnh hội được từ khóa học, các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện phẩm chất, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc.

  Kết thúc chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị có 168 học viên các lớp K70.C07, K70.C08 khóa học 2019-2020 đủ điều kiện được nhận bằng tốt nghiệp; trong đó có 8 học viên được tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Danh hiệu học viên học tập giỏi, rèn luyện tốt.

  Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng:

   PGS,TS Dương Trung Ý trao tặng Danh hiệu khen thưởng cho các đồng chí học viên

   PGS,TS Dương Trung Ý trao Bằng tốt nghiệp cho các đồng chí học viên

  Tác giả: Đức Mạnh & Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội