Điểm tin hoạt động của Học viện tuần từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

  13:13 28/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1216

  * Tin hoạt động:
  - Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng năm 2020: Sáng ngày 23/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng năm 2020”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Học viện và 5 điểm cầu của các Học viện trực thuộc.
  * Đào tạo, bồi dưỡng:
  - Bế giảng các Lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70.C07 và K70.C08 (khóa học 2019-2020): Chiều ngày 25/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng các lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70.C07 và K70.C08 (khóa học 2019-2020).
  - Bế giảng Lớp tập huấn “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện” năm 2020 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Chiều ngày 24/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Bế giảng Lớp tập huấn “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện”. Dự buổi Lễ có PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ cùng toàn thể các học viên tham dự lớp học.
  - Bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B19, K69.B20, K69.B21, K69.B22 (khóa học 2018-2020): Chiều ngày 24/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B19, K69.B20, K69.B21, K69.B22 (khóa học 2018-2020).
  - Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I): Chiều ngày 22/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) cho các giảng viên của Học viện. Chương trình Lớp bồi dưỡng do Học viện Quản lý giáo dục đảm nhiệm.
  - Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Trường tóm tắt những kết luận mới của luận án.
  - Khai giảng các Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, giảng viên chuyên ngành văn hóa và phát triển, nhà nước và pháp luật: Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, sáng ngày 21/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật những nội dung mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về nhà nước và pháp luật.
  - Khai giảng Lớp tập huấn “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện”:Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, sáng ngày 21/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện” năm 2020 cho cán bộ làm công tác thông tin – tư liệu – thư viện trong hệ thống Học viện và một số trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  * Nghiên cứu khoa học:
  - Hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An": Sáng 26/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An" nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).
  - Hội thảo khoa học “Những cống hiến của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam”: Sáng ngày 24/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Những cống hiến của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam”.
  - Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hà Tĩnh”: Ngày 22/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hà Tĩnh”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Học viện với UNDP năm 2020.
  - Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”: Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đến cơ cấu xã hội – giai cấp, trong đó có đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh mới, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sáng tạo và trao truyền tri thức, cũng chịu những tác động to lớn, đứng trước nhiều thách thức mới và bản thân cũng có những biến đổi mới. Do vậy, việc nghiên cứu đội ngũ trí thức ở Việt Nam để nhận diện những biến đổi ấy là việc làm bức thiết, nhất là đối với những người nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội