Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

  15:03 28/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1298

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, sáng ngày 28/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam.

  Dự và phát biểu chỉ đạo Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và toàn thể học viên. Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy của đội ngũ giảng viên trong hệ thống Học viện và giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành. 

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai giảng lớp học

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định sau gần 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cũng như tổ chức thực hiện. Nhờ đó, các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến dân tộc, quan hệ dân tộc được phát hiện và giải quyết kịp thời, hiệu quả, các nguy cơ xung đột dân tộc được ngăn ngừa, đại đoàn kết dân tộc được củng cố, sức mạnh toàn dân tộc được khơi dậy, phát huy. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc vẫn tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc, tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá cách mạng.

  Để nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, những năm gần đây, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đưa môn Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam vào giảng dạy trong Chương trình cao cấp lý luận chính trị. Đây là môn học với nhiều nội dung mới có ý nghĩa thiết thực trong vận dụng giải quyết những vấn đề mới trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

  Trong chương trình học tập, học viên sẽ được nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới về: Các lý thuyết mới về dân tộc hiện nay; Một số vấn đề mới trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề cấp bách ở các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay; Lý thuyết vùng và phát triển bền vững các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay; Những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh trong giáo trình lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam…

  Để lớp học đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị, tất cả học viên tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và tham gia đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của Ban tổ chức lớp học, của giảng viên; chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học cũng như của Học viện nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

  Tác giả: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội